I en debattartikel går Luf till attack mot regeringen och Sverigedemokraterna för att försöka harmonisera Sveriges extrema invandringspolitik, som inneburit en lång rad irreversibla och djupgående skador på samhället, med övriga Europa.

Enligt Elin Hjelmestam, migrations- och ekonomiskpolitisk talesperson för Liberala ungdomsförbundet, är det regeringen och SD nu gör ”skamligt” och hävdar att en normaliserad invandringspolitik långsiktigt kommer att få konsekvenser för den svenska ekonomin.

LÄS ÄVEN: Rapport visar: Invandringen kostar 130 miljarder om året

Hjelmestam menar att det finns en humanitär aspekt där Sverige fortsatt måste ta ett oproportionerligt stort ”ansvar” för människor som far illa av krig och förtryck i andra delar av världen, även om det är ytterst få av reella flyktingar med skyddsbehov som kan ta sig hela vägen till nordligaste Europa.

Hon påstår även att ett minskat inflöde kommer få konsekvenser på kompetensförsörjningen inom nyckelsektorer och för möjligheterna att hantera ett samhälle med en åldrande befolkning.

Sveriges regering måste göra upp med murbyggarpolitiken och visa resten av världen att en annan politik är möjlig.

Vidare presenterar Luf tre förslag till regeringen och migrationsminister Maria Malmer Stenergard (M): Säkra vägar till Europa, slopa de ”olagliga” gränskontrollerna och ett värdigt mottagande av ukrainare.

De senaste tio åren har världens länder slutit sig inåt mer och mer. Murarna hindrar människor att resa, handla och knyta kontakter med andra länder och kulturer.

I den här utvecklingen är vi alla förlorare. Det är dags att vi gör upp med murbyggarpolitiken.

LÄS ÄVEN: Hela statistiken över 2022 års rekordhöga invandring