➤ Statens konstråd har beslutat att lägga åtskilliga miljoner på ett levande konstverk som ska traska omkring på Västlänkens framtida tågstation i Göteborg.

Eternal Employment av Jakob Goldin och Simon Senneby är idéförslaget som vunnit tävlingen att gestalta den nya stationen Korsvägen i Göteborg.

På stationen installeras ett omklädningsrum och en stämpelklocka ansluten till fabriksliknande lampor ovanför plattformarna vilka slår på ett fluorescerande ljus – ett arbetsljus – när den anställde arbetar. Den konstnärliga gestaltningen visualiseras främst genom stationens belysning vilket inte bara ger en direkt sensorisk upplevelse utan möjliggör olika tolkningar av vårt behov av ljus i relation till sysselsättning. Omklädningsrummet, dit bara den anställde har tillgång, och stämpelklockan är också viktiga beståndsdelar i idéförslaget.

Personen ifråga ska ges en heltidsanställning på livstid för att vandra omkring under marken och agera konstverk. Exakt vad personen ifråga ska göra under sina vandringar är oklart och är upp till denne själv.

– Personen ska göra det som den väljer att göra. Jag tror att man kan se det som en kommentar på lönearbete i dag, säger Johny Lindeberg, arkitekt vid Trafikverket som suttit med i juryn som beslutat, till SVT.

Skulle personen mot all förmodan säga upp sig kommer en ny talang att rekryteras.

– Det här blir en conversation piece, en samtalsstartare, som kan bidra till mytbildning. Har ni hört om konsten i Göteborg?

– Offentlig konst i dag är något annat än när vi satte kungar på hästar. Här arbetar konstnärerna alltså med performance under kommentaren om vad som är arbete och vad är kapital?

Eternal Employment utgår från arbetets roll i övergången till ett postindustriellt samhälle, fokuserar på samtidens arbetsvillkor och möjliggör en reflektion över arbetsförhållanden. Idéförslaget utgår från nationalekonomen Thomas Pikettys tes att investerat kapital växer snabbare än vad lön för arbete gör, vilket leder till ökade klyftor i samhället och utmanar principen om den enskilde individens möjligheter i ett meritokratiskt samhälle. Samtidigt sätter idéförslaget fingret på frågor om vad som händer i ett samhälle när traditionella jobb ersätts av datoriserade robotar, med en blinkning till tävlingens specifika sammanhang där utvecklingen leder oss mot icke bemannade tågstationer. Referenserna till Göteborgs historia som arbetarstad kopplar förslaget ytterligare till platsens kronotopi.

6-7 miljoner kronor har öronmärkts för projektet. Största delen av pengarna kommer från själva Västlänksprojektet där 20 miljoner har avsatts till konstutsmyckning. Ytterligare åtta miljoner kommer från Statens konstråd.