torbjörn hållö graf2
Inrikes

LO-ekonom sågar svensk invandringspolitik – leder till massarbetslöshet

Publicerad 9/12/2017
Annons

➤ SYSSELSÄTTNINGSGAPET Torbjörn Hållö är ekonom på LO. Han är trött på lögner om att invandringen är lönsam för Sverige. Häromdagen lade han på Twitter ut en graf som visar den enorma och stadigt ökande klyftan i sysselsättning mellan det Reinfeldt kallade ”etniska svenskar mitt i livet” och utomvästliga asyl- och anhöriginvandrare. Grafen bygger på Af:s senaste siffror för augusti och har uppmärksammats av bland annat Folkbladets s-märkte politiske chefredaktör Widar Andersson och den stridbare ekonomen Tino Sanandaji.

Hållö skriver nedanför sin graf att 6 av 10 inskrivna på Arbetsförmedlingen nu är födda utomlands. Hälften av dessa har en utbildning motsvarande svensk grundskola eller lägre. Hållös huvudtes är att dessa människor inte borde kallas arbetslösa, utan snarare kunskaps- och färdighetslösa.

Arbetslös bör enligt Hållö endast den kallas som har en chans att få ett jobb på den svenska arbetsmarknaden. En mycket stor andel av de asyl- och anhöriginvandrare som är inskrivna på Arbetsförmedlingen är överhuvudtaget inte anställningsbara. De borde inte vara Arbetsförmedlingens bord.

Full sysselsättning och massarbetslöshet – samtidigt
Widar Andersson skriver i ett ledarstick i Folkbladet att han ringt upp Hållö för att diskutera det alarmerande stora sysselsättningsgapet mellan svenskar och invandrare. Andersson konstaterar att det i det närmaste råder full sysselsättning bland svenskar samtidigt som de bland invandrare råder massarbetslöshet. Widar är nyfiken på varför.

Hållö har tidigare försökt framhålla orsakerna till massarbetslösheten bland invandrare. I en LO-rapport som släpptes tidigare i år och som Hållö var huvudansvarig för förklaras att det finns två huvudorsaker men som i slutänden smälter samman till en och samma.

Orsaker till arbetslöshet bland invandrare
Det ena är att en mycket stor andel av de som kommer till Sverige saknar varje form av utbildning som skulle kunna kvalificera dem för ett jobb på den svenska arbetsmarknaden. Det andrar är att den svenska skolan har misslyckats med att utbilda såväl första som andra generationens asylrelaterade invandrare till en nivå där de kan betraktas som anställningsbara.

Många unga invandrarelever tar sig inte genom grundskolan. Än mindre gymnasiet. Vuxna invandrare uppvisar samma nedslående resultat på Komvux och kan gå i åratal på SFI utan att lära sig svenska så att de kan avsluta kursen med godkänt betyg.

Obekväm rapport
LO-rapporten har fört en tämligen anonym tillvaro på LO:s webbplats. Detta på grund av att den förmedlar en helt annan bild av svensk invandringspolitik än den flertalet journalister och politiker vill förmedla. Inte heller LO:s ledning har ansett rapportens dystra slutsatser vara av ett slag som man vill lyfta fram.

Widar Andersson skriver att LO-rapporten ”talar klarspråk”. Det anser han själv är det positiva med rapporten. Den åsikten är han av allt att döma bland sina journalist- och politikerkollegor i minoritet att förfäkta.

I samtal med Torbjörn Hållö söker Andersson ett svar på vad arbetslöshet i Sverige 2017 egentligen är. Vi befinner oss i en högkonjunktur och de normala orsakerna till hög arbetslöshet saknas. Hållös svar är att arbetslöshet idag är detsamma som brist på kunskaper och färdigheter.

Arbetslös eller kunskapslös?
Andersson formulerar den retoriska frågan om den grupp invandrare som är arbetslösa därför att de inte är anställningsbara någonstans på den svenska arbetsmarknaden, verkligen borde vara inskrivna på Arbetsförmedlingen. De är snarare att betrakta som kunskaps- och färdighetslösa än arbetslösa, menar han.

Andersson kallar det för ”låtsasarbetslöshet”, ett oärligt sätt att få det att framstå som om dessa människor står till arbetsmarknadens förfogande, trots att de flesta av dem aldrig kommer att kunna få ett jobb, i varje fall inte ett som inte är mer eller mindre helt subventionerat av staten.

En annan som uppmärksammat Torbjörn Hållös graf är ekonomen Sanandaji, vars utmärkande drag är att han avskyr lögner i den offentliga debatten och har gjort sig både älskad och hatad genom att obarmhärtigt avslöja när journalister och politiker ljuger. Och inget ljugs det enligt Sanandaji så mycket om som invandringens och invandringspolitikens ekonomiska effekter på det svenska samhället.

Arbetslösheten minskar – och ökar
Sanandaji citerar på sin Facebook-sida delar av Widar Anderssons ledare och kompletterar siffrorna med att framhålla att arbetslösheten det senaste året bland svenskar har minskat med 4500 samtidigt som den bland invandrare har ökat med 7300. Han slår fast att arbetslöshet i Sverige på kort tid har förvandlats från att vara en allmän angelägenhet till att bli en fråga som nästan helt bara berör invandrare.

Sanandaji skriver också att när Fredrik Reinfeldt tog över styret av Sverige 2006 utgjorde invandrare 26 procent av den totala arbetslösheten. Idag drygt tio år senare är den siffran 58 procent. Och den fortsätter att öka.

Vad händer när det blir lågkonjunktur?
Sanandaji avrundar sitt Facebook-inlägg med en fråga som kan sägas vara något av en ödesfråga för Sverige och som många väljare sannolikt anser borde stå överst på listan för varje parti eller allians av partier som gör anspråk på att få förtroende att styra Sverige efter nästa års riksdagsval: ”Vad händer när konjunkturen vänder när Sverige inte ens kan lösa detta att få invandrare i arbete under högkonjunktur?

Mats Dagerlind
Annons
Senaste nytt
Populärt just nu
780Polismästarens uppmaning till svenskarna: Bilda medborgargarden
Annons