Den nyligen publicerade Brå-rapporten som bekräftar fortsatt hög överrepresentation för invandrare som förövare till brott har gett politisk genklang. Nu positionerar sig partierna för att ge varandra skulden för den misskötta migrations- och kriminalpolitiken. Enligt den avgående statsministern och s-ledaren Stefan Löfven är det partierna i den numera upplösta borgerliga Alliansens fel att den invandrade gängkriminaliteten skenar.

Om ett år är det val. För en majoritet av väljarna är de migrations- och kriminalpolitiska frågorna avgörande för vilket parti man kommer att rösta på. De två politikområdena har successivt flutit ihop till ett i takt med att en allt större andel av de grova brotten begås av första och andra generationens invandrare och i huvudsak sådana med asylrelaterad bakgrund.

Nyhetsrubrikerna om gängrelaterade dödsskjutningar, bombdåd, förnedringsrån och en rad andra grova brottstyper duggar allt tätare. Den senaste Brå-rapporten om hur brottsligheten fördelar sig mellan svenskar och invandrare visar att de omfattande problemen med invandringsrelaterad kriminalitet kvarstår, trots omfattande och för skattebetalarna kostsamma integrations och avhopparsatsningar på att bryta trenden och ”knäcka gängen”.

Borgerliga partierna ges skulden

Men enligt Löfven har det i stället satsats för lite skattepengar i landets så kallade utsatta utanförskapsområden. Och skälet till det är att Alliansen hade makten under ett antal år och genomförde skattesänkningar i stället för att ge mer pengar till invandringen och Socialtjänsten. Det slår han fast i en intervju med SvD.

Det var då som ”vi bytte till en annan politisk riktning i vårt land” menar statsministern och då som ”något hände” i Sverige som är roten till att det idag ser ut som det gör med skenande invandrad gängkriminalitet.

Löfven: S garanten för ”ett starkt samhälle”

Även om Löfven nu överger partiet och regeringsmakten menar han att det är Socialdemokraterna, trots det senaste decenniets dystra facit då man styrt Sverige, som har svaren på hur man kommer till rätta med den invandrade gängkriminaliteten och är garanten för ”ett starkt samhälle”.

Statsministern nämner i sammanhanget inte ökade polisiära insatser. I stället menar han att fokus ligger på mer pengar till skolan och till att få invandrare i jobb. I likhet med brottsligheten är invandrare mångfalt överrepresenterade i såväl arbetslöshetsstatistiken som för de elever som går ut med låga och underkända skolbetyg.

Kritiserar även Vänsterpartiet

I intervjun riktar Löfven också en känga till Vänsterpartiet som han menar måste fortsätta vara lojala med Socialdemokraterna även om man inte får något politiskt inflytande i stället för att som i misstroendeförklaringen senast liera sig med SD.

Den nya vänsterledaren Nooshi Dadgostar har klargjort att dagarna då V agerar ”dörrmatta” åt S är förbi. Vill S ha partiets stöd i framtiden måste man ge något tillbaka. Men enligt Löfven är det kravet något ”oerhört märkligt”.