Sedan några veckor tillbaka pågår en debatt inom Socialdemokraterna om invandringen, segregationen och hur stor det fortsatta inflödet kan vara – en diskussion som var tabu tills alldeles nyligen. Medan ett socialdemokratiskt kommunalråd efterlyst ett årligt tak, avvisar statsminister Stefan Löfven någon slags övre gräns.

Det är bland andra Jimmy Jansson (S), kommunalråd i Eskilstuna, som anser att Sverige måste sätta ett tak för invandringen och dessutom begränsa asylrätten.

– Sverige behöver ta fram nyckeltal: Hur ser det ut med trångboddheten, hur lång tid tar det att komma in i det svenska samhället och hur ser det ut med kommunernas resurser? Och allt det här ska vara grunder för hur stort vårt mottagande ska vara, säger han.

Jansson får delvis medhåll av Lars Stjernkvist (S), kommunalråd i Norrköping.

– Även om man inte kommer fram till att man ska sätta ett tak för antalet asylsökande, så måste vi kunna diskutera vad det är vi klarar av att på ett rimligt sätt ta emot och snabbt integrera i samhället.

Avvisas av Löfven
Statsminister Stefan Löfven säger sig inte uppleva någon större press inom partiet för en åtstramning av migrationspolitiken och hänvisar till den parlamentariska utredning som tillsatts med syfte att ta fram ”en hållbar migrationspolitik”.

Medan han säger att inflödet måste hållas på en låg nivå, och att något annat inte är hållbart, vill han ändå inte se något tak och hänvisar i detta fall till asylrätten som kom till efter andra världskriget.

– Du måste ha rätt att söka asyl om ditt liv är hotat och du är förföljd, säger Löfven.

Enligt Löfven går det att hålla ”en ansvarsfull nivå” ändå genom EU-samarbete, tydliga gränser, med bistånd till länder utanför EU samt ”ordning och reda” i Sveriges migrationspolitik.

Fortsatt massinvandring
Trots påståenden om att man lagt om migrationspolitiken och att den nu skulle ligga på miniminivåer fortskrider den höga invandringen – under det första halvåret i år beviljades mer än 60 000 uppehållstillstånd, en takt som alltså ger omkring 120 000 på ett år. Nästan hälften kommer från asyl- och anhöriginvandring.

LÄS ÄVEN: Migrationsverkets nya prognos: 300 000 nya migranter

S+MP-regeringen har dessutom genom den så kallade januariöverenskommelsen med C och L beslutat utvidga asylrätten i Sverige genom att införa ”en ny humanitär asylgrund” som innebär att begrepp som sjukdom, skörhet och utsatthet förs in i lagstiftningen som ”ömmande asylskäl”. Och nyligen röstade Kristdemokraterna med regeringen för att öppna för större invandring.