Nacka Värmdö Posten säger fortsatt nej till att ta emot annonser från Sverigedemokraterna. Partiet kommer inte att få annonsera i tidningen inför valet.
– Våra värderingar är mil ifrån varandra, säger tidningens styrelseordförande Eva-Lena Berghamre till Samnytt.

Sverigedemokraterna i Region Stockholm kommer inte få annonsera i Nacka Värmdö Posten (NVP) – en lokaltidning i Stockholm – inför höstens val. När partiets gruppledare i Region Stockholm, Gabriel Kroon, kontaktade tidningen för att köpa annonsplats fick han kalla handen.

”Vi har ett beslut från bolagets styrelse att ej ta in annonser från Sverigedemokraterna vare sig regionalt eller lokalt”, skrev tidningens VD Patrik Staflin i ett mejlsvar.

Faksimil

Inget nytt beslut

Nacka Värmdö Posten är en familjeägd tidning där Eva-Lena Berghamre är styrelseordförande och två av hennes döttrar styrelseledamöter. Berghamre berättar för Samnytt att tidningen i många år nekat SD annonsplats.

– Det är inget nytt beslut. Vi har haft samma linje sedan många år tillbaka i tiden, och det är ett ägar- och styrelsebeslut som vi har, säger hon.

– De kommer beredas samma redaktionella utrymme i tidningen som övriga politiska partier, men vi vill inte ha annonsintäkter från Sverigedemokraterna.

”Våra värderingar är mil ifrån varandra”

Eva-Lena Berghamre pekar på Sverigedemokraternas värderingar som skäl för att neka dem annonsplats. Hon poängterar flera gånger att hon inte vill ha partiets pengar.

– Våra värderingar är mil ifrån varandra. Det är den enda anledningen faktiskt, säger hon men vill inte närmare förklara hur hon menar:

– Jag stannar där.

”På tvären med det demokratiska uppdraget”

Gabriel Kroon är besviken över att SD nekas annonsplats. Enligt honom är Nacka Värmdö Posten den enda tidning i Region Stockholm som partiet inte tillåts annonsera i.

Kroon påpekar bland annat att Nacka Värmdö Posten tar emot presstöd. Enligt tidningens årsredovisning har verksamheten ”påverkats kraftigt” av coronapandemin, annonsförsäljningen har minskat och tidningen fick statliga stöd på 3,5 miljoner kronor under 2020. Även under 2021 tog tidningen emot statliga stöd.

– De nekar ett parti som sitter i riksdagen, i regionen och i kommunen. Eftersom de är en så pass stor aktör i en viss del av länet så kan man ifrågasätta deras samhällsuppdrag, säger Kroon till Samnytt.

– Det är på tvären med det demokratiska uppdraget.

Styrelseordföranden Eva-Lena Berghamre säger att era värderingar är mil ifrån varandra?

– Det är uppenbart att det är hennes värderingar som är de odemokratiska. Vi ser att alla partier som har folkligt stöd i kommun, region och riksdag har demokratiska och rättvisa värderingar och att man ska få uttrycka dem.

– Det är uppenbart att hon aktivt försöker tysta partier och politiska motståndare som hon inte tycker likadant som. Så hennes värderingar är uppenbart kraftigt odemokratiska, säger Gabriel Kroon.