I en debattartikel i DN hävdar C-ledaren att Sveriges liberala demokrati är hotad och nu presenterar man en rad förslag som ska skydda demokratiska och rättsliga institutioner.

”Sveriges liberala demokrati står stark men våra demokratiska och rättsstatliga institutioner, och därmed de rättigheter de skyddar, är samtidigt alltför sårbara”, skriver Lööf tillsammans med Centerpartiets talesperson i konstitutionella frågor, Linda Modig. För att råda bot på situationen vill man stärka landets grundlag, domstolarnas oberoende och pressfriheten.

Det första förslaget går ut på att skydda grundlagen mot snabba förändringar genom att införa krav på kvalificerad majoritet vid riksdagsbeslut om grundlagsändring. Den andra åtgärden är att stärka domstolarnas oberoende genom att bestämmelserna om tillsättningen av domare ska regleras i grundlagen.

LÄS ÄVEN: Staten förklarar krig mot alternativmedia

I åtgärd nummer tre efterfrågar partiet ett förstärkt skydd av ”fria och oberoende medier” genom att öka polisens kapacitet att ”förebygga, stoppa och lagföra demokratibrott”. Nyhetsredaktioner ska också kunna ta del av ett offentligt stöd ”för att investera i säkerhetsåtgärder”. Ifall detta gäller samtliga redaktioner, inklusive alternativmedier, är oklart.

Lättläst svenska

Vidare ska berörda myndigheter inför val bland annat erbjuda ”mer och bättre information på lättläst svenska”, detta för att ”demokratin måste tillgängliggöras”.

En parlamentarisk utredning arbetar redan med dessa frågor. Centerpartiets förslag kommer från det stämmoprogram om liberal demokrati som kommer att behandlas på partiets stämma i höst.