Efter flera omröstningar stod det sent på måndagseftermiddagen klart att Vänsterpartiets kandidat Lotta Johnsson Fornarve utses till posten som riksdagens andre vice talman. Därmed får Sverigedemokraternas kandidat Björn Söder lämna det uppdrag han haft under den gångna mandatperioden.

Det förelåg först osäkerhet kring hur omröstningen skulle falla ut eftersom Socialdemokraternas inställning till andre vice talman var oklar samt att V och MP stödjer en egen kandidat.

Men tidigare idag meddelade Socialdemokraterna att de ämnade stödja Vänsterpartiets kandidat till andre vice talman. Därmed skulle det ha krävts att Alliansen mangrant och aktivt röstat för Björn Söder, men så blev inte fallet.

Söder fick i den andra omröstningen 82 röster mot 149 för Johnsson Fornarve.

Söder fick alltså, utöver sitt eget partis röster, ytterligare 20 röster, sannolikt från kristdemokrater och moderater som anser att en socialkonservativ andre vice talman vore att föredra framför en kommunistisk.

Bidragit kan också ha gjort att Söder utfört uppdraget väl under den gångna mandatperioden medan det kan råda viss osäkerhet hur Johansson Fornarve kommer att uppträda, givet andra kritiserade utspel från Vänsterpartiet i riksdagen.

Valet av Lotta Johnsson Fornarve utgör ett brott mot praxis som under lång tid varit att uppdraget som andre vice talman skall ges åt en ledamot från riksdagens tredje största parti.

Läs mer: Alliansen släpper fram Björn Söder som andre vice talman – men vägrar rösta fram honom