Inför nästa år har länsstyrelsen beslutat att 769 migranter ska anvisas till Skåne varav 149 ska placeras i Lund. Nu vill styret i Lund, som leds av Liberalerna, att 2020 års kvot sänks. ”De bröt mot lagar och snabbade upp processen för att maximera invandringen, trots mina varningar. Nu klagar de”, säger Ted Ekeroth, före detta ordförande för SD Lund, till Samhällsnytt.

Enligt kommunstyrelsens ordförande Philip Sandberg (L) är det fullt rimligt att alla kommuner i landet, inklusive Lund, är med och delar på ansvaret för fördelningen av migranter i enlighet med bosättningslagen. Men att Lund tvingats på även andra kommuners nyanlända under de senaste åren anser han dock är orimligt. Den extra bördan i form av ett 40-tal extra migranter har påverkat skola, bostäder, arbetsmarknadsinsatser och socialbidrag.

– Vi anser att Länsstyrelsen måste ta hänsyn till detta när de beräknar nästa års kommuntal. Det kan inte vara så att de kommuner som sköter sig straffas medan de som missköter sig slipper konsekvenser, säger han.

I en skrivelse till länsstyrelsen kräver samtliga partier som ingår i kommunstyrelsens arbetsutskott att antalet migranter som anvisas till Lund nästa år skrivs ned.

– Vi finner oss inte längre i det här, säger Philip Sandberg.

– Vi får bara ersättning de första två åren, samtidigt visar SCB:s statistik på att det i genomsnitt tar åtta år innan hälften av de nyanlända får jobb. Samtidigt stänger man Arbetsförmedlingens kontor i Lund och tvingar Lunds skattebetalare att betala ytterligare 25 miljoner kronor årligen i nya utjämningssystemet, vilket ytterligare förstärker bilden. Staten har länge tagit springnota gentemot Lund. Det får vara slut med det nu.

LÄS ÄVEN: Regeringen tvingar på kommunerna ytterligare 7 000 migranter nästa år

En av de grannkommuner som placerar migranter i Lund är Staffanstorp. Där sa Christian Sonesson (M), kommunstyrelsens ordförande, till Sydsvenskan i februari att inga fel har begåtts från Staffanstorps sida och att ”de tittar på hela Sverige som en potentiell bostadsmarknad” samt ”där det finns bostäder – framför allt i närområdet – är vi intresserade av att ta del av dem”.

Liberalerna kritiseras av före detta ordförande för SD Lund
Ted Ekeroth var tidigare ordförande för Sverigedemokraternas lokalavdelning i Lund. Han försökte både i kommunfullmäktige och genom domstolarna att stoppa invandringen till Lund. Men de andra partierna, inte minst Liberalerna, var måna om att invandringen skulle öka till staden.

– Det var ett genomgående tema, oavsett parti, att invandring från Afrika och Mellanöstern var bra. Man förnekade ihärdigt kostnader och förfäktade lögnen om att de var flyktingar, om att de var ensamkommande och om att de var barn. Inget av det stämde, vilket jag påpekade gång på gång, säger Ted Ekeroth till Samhällsnytt.

– De struntade i regler och tog lagvidriga beslut, trots vetskapen om att det var just lagvidrigt. De försökte undanhålla saker från allmänheten, t.ex. genom att undanhålla bygglovsprocessen för grannarna och försöka driva igenom beslut under semestertider, fortsätter han.

Ekeroth kritiserar även media som han anser låter de andra partierna ”komma undan” trots att dessa partier var de som alldeles nyss påstod att invandringen var bra.

– Alla var rörande överens om det förträffliga i invandringen, alla förnekade de uppenbara problemen och kostnaderna. Det är därför oförståeligt att journalister, som t.ex Alexander Kuprijanko, låter dem komma undan – ingen av MSM [mainstream media, red, anmärkning] ställer en enda kritisk fråga, avslutar han.

Överklagade kommunfullmäktiges beslut
När det hösten 2015 kom en stor mängd så kallade ensamkommande flyktingbarn till Sverige och Lund uppmanade kommunfullmäktige kommunens nämnder att ta lokaler i bruk redan innan bygglov var beviljat. Detta överklagade Ted Ekeroth (SD) som menade att fullmäktige inte hade rätt att sätta sig över lagen.

Enligt förvaltningsrättens mening är kommunfullmäktiges beslut att uppmana berörda nämnder att ta lokaler i bruk utan att invänta bygglov oförenligt med bestämmelserna i plan- och bygglagen. Beslutet står därigenom i strid med lag och ska följaktligen upphävas”, stod i förvaltningsrättens dom.

– Det var ett väntat utfall från domstolen. Vem som helst förstår ju att kommunfullmäktige inte kan ändra svensk lag på eget bevåg, skrev Ekeroth i ett pressmeddelande.