65-årige Anders Filén dömdes 2020 till fängelse för grovt ocker. Detta efter att har lurat en dement kvinna på närmare en och en halv miljon kronor. Hovrätten undanröjer dock fängelsepåföljden. Som skäl för att Anders ska slippa bli frihetsberövande anges att hovrätten kränkt hans rättighet att dömas inom rimlig tid. Tidsutdräkten innebar samtidigt att offret hann dö innan hon fick upprättelse.

Det var 2018 som Anders under falsk förespegling att hjälpa en dement kvinna bosatt i samma fastighet i centrala Stockholm i stället lurade av henne uppemot en och en halv miljon kronor. Detta genom att pressa kvinnan att skriva över postväxlar på honom som hon på grund av sin demens glömt att hon hade men som mannen ”hittat” i hennes lägenhet när den gicks igenom i samband med att hon skulle flytta till ett äldreboende.

Skulle ha hälften av tre miljoner i ”hittelön”

Postväxlarnas sammanlagda värde var på nära tre miljoner kronor och Anders kunde genom att utnyttja kvinnans förvirrade tillstånd få henne att skriva under att ett papper på att han som ”hittelön” skulle få hälften av pengarna.

Anders tog med sig den dementa kvinnan till banken (SEB) för att lösa in postväxlarna och få en och en halv miljon av pengarna insatta på sitt eget bankkonto. Bankpersonalen anade dock oråd och gick inte med på detta utan hela beloppet sattes i stället in på kvinnans konto.

”Hjälpte” kvinnan skaffa mobilt bank-ID

Då ”hjälpte” Anders i stället kvinnan att skaffa ett mobilt bank-ID. Detta i syfte att senare kunna ”avtala” med kvinnan att hon själv skulle föra över hans ”hittelön” för alla dittills och senare påträffade postväxlar i lägenheten.

I omgångar ”hjälpte” Anders sedan kvinnan att göra ett antal sådan överföringar från hennes till hans eget bankkonto på sammanlagt drygt en halv miljon kronor. Utöver det begav han sig på nytt till ett bankkontor för att få en av kvinnans postväxlar inlöst och pengarna, 400 tusen kronor, insatta på hans konto. På det här kontoret (Nordea) möttes det inte av några protester trots att kvinnan som då låg på sjukhus inte ens var med.

Uppdagades när dottern kom hem från England

Transaktionerna upptäcktes så småningom av kvinnans dotter när hon kom till Sverige efter att under en period varit bosatt i Storbritannien. Att mamman, om hon varit vid sina sinnens fulla bruk, på det här sättet skulle ha gett bort hälften av allt hon ägde till en främmande människa bara därför att han hittat postväxlarna menade dotter var uteslutet och gjorde polisanmälan.

Anders åtalades och dömdes den 28 maj 2020 av Stockholms tingsrätt till ett års fängelse och att återbetala de pengar han lurat till sig av kvinnan. Han valde dock att i stället överklaga domen och behålla pengarna.

På grund av bristande domstolsresurser i det idag svårt brottstyngda Sverige tog det två år innan Svea hovrätt prövade överklagandet. Först den 25 maj 2022 meddelade den högre instansen sin dom.

Bedragaren slipper fängelse – anses fått sina rättigheter kränkta

Hovrätten finner inga skäl att ifrågasätta hur tingsrätten dömt. Men genom att hovrätten tagit så lång tid på sig menar man sig ha kränkt Anders rätt att få domen prövad inom rimlig tid. Som plåster på såren undanröjer man därför fängelsepåföljden och ändrar den till villkorligt.

Att kvinnan under den utdragna tiden har hunnit avlida och därmed inte fått någon upprättelse föranleder däremot inte hovrätten att kritisera sig själv eller kompensera dödsboet och de efterlevande genom att skärpa påföljden. Det är den påstådda kränkningen av brottslingen som är i fokus.

Från dödsboets sida har man bestämt motsatt sig att Anders ska slippa en frihetsberövande påföljd endast därför att han fått vänta. Motparten på brottsoffersidan har fått vänta lika länge menar de och hovrätten har dessutom konstaterat att tingsrättens dom var korrekt, så Anders har inte under de två åren levt med en felaktig dom över sig som han behöver kompenseras för.

Ser mildare på brotten för att de hunnit bli gamla

Hovrätten är dock av annan uppfattning och skriver att ”Anders Filéns rätt till rättegång inom skälig tid har därmed kränkts och han bör kompenseras för detta”.

Man motiverar även beslutet med att brotten ska betraktas som mindre allvarliga därför att de idag är flera år gamla. Hovrätten skriver: ”Det har även i förhållande till brottets art gått ovanligt lång tid sedan brottet begicks”.

I stället för fängelse ska Anders nu betala 160 dagsböter om vardera 550 kronor. Det framgår inte om domen kommer att överklagas till HD där det dock är mycket svårt att få prövningstillstånd.

Domen kan laddas ned och läsas i sin helhet HÄR.