En man i 40-årsåldern, folkbokförd i Småland, får behålla omkring en halv miljon kronor som han lurat till sig i bidrag trots att han inte bott i Sverige. Det har Försäkringskassan beslutat. Anledningen uppges vara att mannen har låg inkomst, skulder och hälsobesvär.
– Det är väldigt viktigt att vi som myndighet framstår som väldigt seriösa, säger Fredrik Falk, verksamhetsområdeschef på Försäkringskassan, till Samnytt.

Mannen ärendet gäller har mellan 2017 och 2021 fått närmare 700 000 kronor i barnbidrag, flerbarnstillägg, sjukersättning och bostadstillägg, trots att han och hans familj vistats utomlands större delen av den tiden.

Bidragsfusket upptäcktes genom en så kallad bosättningsutredning. Kontoutdrag och uppgifter från Barnavårdscentralen visar att familjen under de granskade åren inte bott i Sverige, och därmed inte har haft rätt till svenska bidrag.

Får behålla halv miljon

Nu kräver Försäkringskassan att mannen betalar tillbaka 170 000 kronor. Resten av beloppet, omkring en halv miljon kronor, får han däremot behålla.

Myndigheten hävdar att mannen på grund av låg inkomst, skulder och hälsobesvär kommer ha svårt att betala tillbaka allt han är skyldig. Därför behöver han inte betala tillbaka merparten av pengarna.

Den betalningsskyldige mannen är däremot inte nöjd. Han har vänt sig till Försäkringskassans omprövningsenhet, som nu ska fatta beslut i ärendet.

”Väldigt positivt”

Fredrik Falk, verksamhetsområdeschef på Försäkringskassan, säger att det är bra att mannen nu får betala tillbaka pengar till staten.

Fredrik Falk. Foto: LinkedIn

– För oss, och i förlängningen för allmänheten och legitimiteten för välfärdssystemet, är det väldigt positivt att vi jobbar hårt med kontroll, utredningar och återkrav. Har man fått felaktig ersättning ska man betala tillbaka den, och har man begått brottslig handling ska man dömas för det. Det är väldigt viktigt att vi som myndighet framstår som väldigt seriösa, säger han till Samnytt.

Men han får behålla en halv miljon kronor som han inte behöver betala tillbaka?

– Nu är inte jag insatt i det enskilda fallet, men vi vill att alla pengar vi återkräver ska betalas tillbaka.

Skyddas av sekretess

Försäkringskassan har inte velat lämna ut några handlingar om återbetalningskravet, utan hänvisar till sekretess. Samnytt får inte ens ta del av ärendenumret för det fall bidragsfusket gäller. Vi saknar därför full insyn i varför mannen får behålla en halv miljon kronor han inte haft rätt till.

Fredrik Falk är emellertid förvissad om att allt gått rätt till från myndighetens sida, och att det exempelvis inte finns någon personlig relation mellan handläggaren på Försäkringskassan och den man ärendet gäller.

– Vi har utvecklade processer för att hantera sådant där. Skulle det vara oegentligheter, så hittar vi det i systemen, hävdar han.

Det påstår ni, men hur ska vi som utomstående kunna veta det?

– Men vi har utvecklade processer för intern styrning, intern försäkringskontroll, dataanalys och loggning, så vi känner oss väldigt trygga med hur vi hanterar sådana här ärenden och situationer. Vi har inget intresse av att dölja någonting i granskningssammanhang.