Sverigedemokraterna har länge haft som förslag att Sveriges asylmottagande bör utlokaliseras till utlandet, så att ingen släpps in i landet och får avslag men sedan ändå blir kvar. Nu ansluter sig Moderaterna till förslaget.

Det är Moderaternas starke man i skånska Staffanstorp, Christian Sonesson, som nu ytterligare närmar sig Sverigedemokraterna politiskt. Sedan tidigare har hans lokalavdelning gått i bräschen för att lyfta det centrala tabu mot samarbete med SD som etablerades under epoken Reinfeldt.

Den gångna mandatperioden har M styrt i koalition med SD i Staffanstorp och det har visat sig vara ett vinnarkoncept. Medan partiet central backade till blygsamma 19 procent och får se sig omsprungna av SD som tvärtom ökade rejält, firar Soneson triumfer lokalt och har nu hela 44,4 procent av kommunens invånare i ryggen.

Med förebild i länder som Danmark, Storbritannien och Australien har Sverigedemokraterna tidigare lanserat förslaget att den som söker asyl i Sverige ska göra det från utlandet. Först när man har beviljats asyl ska man släppas in i Sverige.

Många fördelar

Det har flera fördelar. Det belastar inte Sverige med att behöva hitta inackordering åt alla hugade nysvenskar, något som tidigare ofta varit ett problem och enligt principen om tillgång och efterfrågan lett till att den som kan erbjuda asylboendeplatser har kunnat sätta vilken prislapp man vill med enorma kostnader för skattebetalarna som följd. Kostnadsläget i utlandet är också väsentligt lägre generellt

En annan stor fördel är att problemet med att den som får avslag inte lämnar Sverige försvinner. Idag är det mer regel än undantag att den som inte beviljas asyl går under jorden som illegal så kallad ”papperslös” eller på annat sätt ser till att av- eller utvisning inte kan verkställas. Det har lett till att allt större underjordiska skuggsamhällen vuxit fram med antisocialitet, svartjobb och kriminalitet.

Att i stor omfattning släppa in utlänningar i Sverige som man inte vet något om och inte ens kan fastställa identiteten för, medför stora risker för brott och terrorism. Den risken elimineras med ett asylmottagande i utlandet förutsatt att asylprocessen också omfattar ordentliga kontroller av den sökandes bakgrund.

Från vänsterhåll har SD-förslaget beskrivits som inhumant men utan att man kunnat underbygga påståendet med några konkreta argument. I Danmark är det Socialdemokraterna som driver en sådan politik. Och nu börjar andra partier i Sverige att tända på idén, framför allt Moderaterna som en längre tid förflyttat sig allt närmare SD och kopierat en rad av partiets förslag.

Moderata lokalavdelningen i Staffanstorp är den inom partiet som gått längst i att profilera sig som ”SD light” och fått tummen upp från väljarna för detta. Och nu trycker Christian Sonesson alltså på för att få sitt parti centralt att ansluta sig till förslaget om utlokalisering av asylmottagandet.

– Man får ha avtal med olika länder, förklarar han när DN intervjuar honom inför en ”agendasättande” nyhetsartikel med negativ vinkel.

Den vänsterliberala tidningen skriver ogillande om hur Moderaterna förflyttat sig centralt, från att tidigare hårt ha kritiserat Sonessons lokala koalitionsuppgörelse med SD till att nu fyra år senare sitta i regeringsförhandlingar med partiet.

– Jag har ofta tyckt annorlunda än partiet i de här frågorna. Jag kan ju bara konstatera att de ofta har rört sig i den riktning som jag har förespråkat, konstaterar Sonesson nöjt.

Han har under mandatperioden sett hur hans som föregångare inom partiet har fått med sig partikamraterna i Stockholm på noterna på ett antal politikområden som innebär ett närrmande till Sverigedemokraterna .

Det gäller inte minst migrationspolitiken där det enligt Sonesson funnit ett antal ”tabun i samhällsdebatten” som nu har börjat släppa. Att prata om invandringens i termer av volymer och att dessa behöver minska var SD tidigare ensamma om men är nu åtminstone retoriskt en åsikt som de flesta riksdagspartierna ansluter sig till.

Tycker M borde ansluta sig till SD:s linje

Medan SD gått till val på ett totalstopp för den asylrelaterade invandringen och ett nettominus genom återvandring, har M lagt förslag på en minskning med ett tak på max 5 0000 asylmigranter. Det menar Sonesson är för invandringsliberalt och tycker att M här borde ansluta sig till SD:s linje.

– Om vi pratar om den systematiska flyktinginvandringen till Europa från länder utanför Europa så måste den ner till noll. Gärna ett flyktingstopp.

Det anser DN inte är förenligt med asylrätten men Sonesson håller inte med. Han pekar på den ytterligare fördel med att utlokalisera asylmottagandet och asylprocessen till utlandet som är att den asylsökande inte, så som bland annat DN:s egen medarbetare Saed Alnahhal, kan ”a la carte”-söka asyl, det vill säga välja och vraka mellan EU-länderna.

Sverige kan, menar Sonesson, teckna avtal med andra EU-länder om vilket land som ska ta emot vem. I motsats till de kvotsystem för fördelning som Bryssel i omgångar försökt tvinga på medlemsländerna, skulle detta handla om mellanstatliga och frivilliga överenskommelser.

Storbritannien och Danmark har långt framskridna planer på utlokalisering av sina asylprocesser och har redan färdiga avtal för detta tecknade med bland annat Rwanda i Afrika. Verksamheten har dock ännu inte kommit i gång, delvis därför att FN:s vänsterorienterade flyktingorgan UNHCR och än mer migrationsliberala så kallade människorättsorganisationer satt sig på tvären i stället för att tänka utanför boxen.

Sonesson tror dock att dessa organisationer kommer att vända även om det går trögt. Han pekar på att det tidigare lät likadant om utlokalisering av utländska kriminella för att avtjäna sina straff. Där har man nu ändrat sig och sätter sig inte längre på tvären.