Det eskalerande våldet är enligt Kristersson ”oacceptabelt” men varför det blivit så vet han inte.

På tisdagskvällen togs Brottsförebyggande rådets senaste Nationella trygghetsundersökning upp, där det bland annat framgår att sexualbrotten ökar kraftigt – på två år har en fördubbling skett – och att 30 procent av kvinnorna känner sig mycket eller ganska otrygga då de går ut på kvällen i det egna bostadsområdet.

På länk fanns justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S) och i studion fanns M-ledaren Ulf Kristersson som båda frågades om vad skälet till denna utveckling kan vara.

Ingen av dem hade ett konkret svar att ge.

En bit in i debatten yttrade M-ledaren, som inledningsvis slagit fast att våldsspiralen är ”oacceptabel”, följande uppgivna konstaterande om läget:

”Den grova brottsligheten och våldtäktsproblematiken, den är här för att stanna, då måste vi göra allt för att möta den”.