47 procent av de tillfrågade i en mätning utförd av Sifo anser att SVT:s agerande var fel. Skillnaden mellan könen och vilket block man sympatiserar med är dock stor.

SVT:s avståndstagande av Jimmie Åkessons uttalande om invandrare i slutdebatten ledde till en livlig diskussion om public service. I vår egen omröstning röstade en förkrossande majoritet (97 procent) ja på frågan om public service är ett hot mot demokratin. Som ett resultat av agerandet bojkottade Åkesson SVT under söndagen.

Medan 47 procent alltså anser att SVT gjorde fel, anser 37 procent att det var korrekt.

Skillnaden mellan könen är stor: bland männen anser en majoritet att SVT gjort fel medan knappt hälften av kvinnorna anser att SVT gjorde rätt.

En stor skillnad finns även mellan de tre olika blockens väljare: 63 procent av de rödgröna anser att SVT gjorde rätt mot bara 27 procent bland de borgerliga. Bland SD:s väljare anser hela 96 procent att SVT agerade fel.

61 procent uppger att händelsen inte förändrat deras syn på partiet och en majoritet, 54 procent, tror också att SD gynnades av SVT:s utspel.