En ny undersökning bland Läkarförbundets medlemmar visar på utbrett missnöje. Hela sex av tio läkare uppger att de överväger att byta arbetsplats, gå ned i arbetstid eller helt lämna yrket.

Sveriges Läkarförbund har länge varnat för att arbetssituationen inom vården är ohållbar. Miljön är stressig och vården har länge varit hårt belastad med stabsläge på flera sjukhus. Den nya undersökningen visar att allt fler har fått nog och arbetsbelastningen uppges vara den främsta orsaken.

– Siffrorna bekräftar de signaler vi får från våra medlemmar, på enskilda arbetsplatser kan situationen vara betydligt mer problematisk än vad genomsnittet visar, säger Sofia Rydgren Stale, ordförande för Sveriges läkarförbund.

LÄS ÄVEN: Omfattande kritik mot Stockholmssjukhus

Risk för ökad brist på specialister

Nära hälften av alla yrkesverksamma medlemmar i Läkarförbundet deltog i enkäten, sammanlagt 15 901 personer. Rapporten visar att nästan var tredje underläkare säger sig fundera på att lämna yrket helt.

Vissa specialiteter riskerar att förlora läkare varnar rapporten. Framförallt är det inom Barn och ungdomspsykiatri, Allmänmedicin och Akutsjukvård som läkarna är missnöjda. Så många som varannan läkare inom dessa specialiseringar uppger att de vill bort från sin nuvarande arbetsplats. Lika missnöjda är läkarna inom Internmedicin och Neurologi.

En av de svarande på enkäten skriver i ett fritextsvar: ”Frågan om man har tänkt på att lämna sin arbetsplats är ointressant eftersom det inte är normalt att inte tänka den tanken, alla funderar på det. Sluta ställ den frågan!!!!”