Enligt siffror från Eurostats senaste rapport bor en majoritet av män i åldrarna 20-29 i EU-länderna hos sina föräldrar. Störst andel finns i södra Europa, minst i norra.

Siffrorna, som gäller 2017, visar att i genomsnitt bor 62 procent av EU:s unga män med föräldrarna. Bland kvinnorna är andelen avsevärt lägre, 49 procent. Männens siffror har varit konstant sedan åtminstone 2010 medan det ökat något för kvinnorna under samma period.

Bland de länder med högst andel unga vuxna boendes hos föräldrarna finns Spanien, Italien, Grekland och Kroatien. För Italien är det 84 procent för män och 73 procent för kvinnor. Dessa länder har också en högre arbetslöshet.

I Norden finns den lägsta andelen som bor hos föräldrarna men även här är det fler män som inte lever själva – 27 respektive 19 procent.