På måndagen meddelar Kammarrätten i Göteborg domen i ett fall som rör en kvinna som är ensam folkbokförd med sina barn i en lägenhet. Hon är samtidigt registrerad som gift med barnens pappa som dock är gift och bor med en annan kvinna. Då hon inte kunnat visa att hon inte bor med sin man nekar kammarrätten kvinnan bostadsbidrag som ensamstående.

Då kvinnan ansökte och beviljades bostadsbidrag som ensamstående överklagade allmänna ombudet för socialförsäkringen beslutet. Förvaltningsrätten gick på ombudets linje och nekade henne bostadsbidrag som ensamstående då hon som gift inte anses ha rätt till det.

Domen överklagades igen av allmänna ombudet och kammarrätten konstaterar nu att ”myndigheter i allmänhet bör kunna godta uppgifter i folkbokföringsregistret, också när det är fråga om registrerade polygama äktenskap” och ”vilka rättsverkningar ett registrerat äktenskap får beror på omständigheterna i det enskilda fallet och på den lag som ska tillämpas”.

Socialförsäkringsbalken stipulerar att gifta personer som bor tillsammans ska ansöka om bostadsbidrag tillsammans såvida det inte finns särskilda skäl för att bara en av parterna kan göra ansökan. Gifta personer anses bo tillsammans om personen som ansöker inte visar något annat. Att två makar i ett polygamt äktenskap inte är folkbokförda tillsammans innebär per automatik inte att de inte ska anses bo tillsammans.

Då kvinnan inte visat att hon inte bor tillsammans med sin man och inga särskilda skäl framkommit, dömer Kammarrätten att hon inte har rätt att ansöka om bostadsbidrag ensam.

Läs domen här.