I Sege Park i Malmö uppförs kommunens första parkeringshus i trä. Materialvalet påstås kunna minska klimatpåverkan med hälften.

Det sex våningar höga parkeringshuset med plats för 600 bilar byggs invid nya flerfamiljshus och beräknas stå klart till våren 2022. Sedan tidigare finns liknande byggnader i Skellefteå och Gävle men detta blir det största i sitt slag

Stora delar av trästommen har rests och kommer från det österrikiska bolaget Binderholz. Sammanlagt ska 5 000 kubikmeter trä användas i byggnaden medan man försökt få ned betongen till ett minimum.

– Vi har valt klimatförbättrad betong med flygaska i delarna som tål det, säger Peter Plaschke, byggprojektledare på beställaren Parkering Malmö, till Svensk Byggtjänst.

Trä är dock dyrare än betong, 25-30 procent dyrare i det här fallet, men totalkostnaden ska ligga i linje med liknande byggprojekt.

Utöver att materialvalet sägs kunna minska klimatpåverkan med hälften påstås även den ovanliga upphandlingsformen hålla nere kostnaderna.

– Indikationen vi har just nu är att det landar på ungefär 154 kilo koldioxidekvivalenter per kvadratmeter. Det kan jämföras med det förra parkeringshuset vi byggde, där byggnationen gav upphov till ca 277 kilo koldioxidekvivalenter per kvadratmeter. Det är en stor skillnad, säger Maja Johansson, miljö- och klimatstrateg på Parkering Malmö.

När parkeringshuset står klart ska tre av fyra väggar prydas med växter. Sammanlagt kommer växtväggar utgöra en yta av 1 500 kvadratmeter.

LÄS ÄVEN: Miljöpartiet: Bygg utan cement