I oktober förra året avslöjades att det s-ledda politiska styret i Malmö delat ut hundratusentals skattekronor i bidrag till en arabisk bokmässa som sålde antisemitisk litteratur. I kölvattnet av den negativa publiciteten gör staden nu ett försök att kräva bidragspengarna tillbaka.

150 000 kronor i kulturstöd fick det arabiska mässprojektet i Malmö där judehatisk litteratur såldes. Ovanpå det beviljades arrangörerna ytterligare 75 000 kronor i coronastöd.

När de för stadens kulturförvaltning besvärande uppgifterna fick spridning i media beslöt kulturdirektör Pernilla Conde Hellman att man skulle avsluta samarbetet med den arabiska bokmässan, något som klargjordes i ett pressmeddelande på stadens webbplats.

LÄS MER: Antisemitisk litteratur på arabisk bokmässa i Malmö

Väntat halvår med att begära tillbaka bidrag

Men först nu ett halvår senare gör staden ett försök att få tillbaka de sammanlagt 225 000 skattekronor som man betalade ut i bidrag till det antisemitiska projektet. Om det finns några pengar kvar i organisationen att kräva igen är i skrivande stund oklart.

Även andra aktörer, däribland Statens kulturråd, har delat ut skattepengar i bidrag till projektet. Uppgift saknas om vilka belopp det rör sig om och huruvida pengarna krävts tillbaka eller inte.

Ansvarig säger sig inte ha känt till

Den arabiska bokmässans administrativa samordnare Estabrak Essat har tidigare beskrivit sig vara ångerfull men samtidigt hävdat att hon inte kände till den antisemitiska profilen på delar av bokutbudet.

I kravbrevet motiverar Malmö stad sin begäran om återbetalning med att arrangörerna gjort sig skyldiga till ”en allvarlig överträdelse mot de demokrativillkor som gäller för stöd från Malmö stad”.

Fick draghjälp av statsmedia

Den arabiska bokmässan fick hjälp med sin lansering av bland annat SVT som beskrev den som ”den första i sitt slag”. Statsmedierna berättade om de nyanlända syrier som tagit initiativet och lyfte fram invandrarröster som berättade hur något liknande saknats i Malmös kulturliv, en lucka som nu skulle fyllas.

Förhoppningarna var att mässan skulle bli ett årligt återkommande evenemang. Men efter avslöjandena om judehat har projektet fått ett abrupt slut.

Tre miljoner i kulturstöd mot ”afrofobi och islamofobi”

Förra året satsade Malmö stad, trots ett gigantiskt budgetunderskott, tre miljoner skattekronor i kulturpengar för att motverka det man kallar ”afrofobi och islamofobi”. Någon motsvarande kultursatsning för att komma till rätta med antisemitismen i stadens invandrade muslimska miljöer – ett problem som den aktuella bokmässan aktualiserat – har däremot inte gjorts.