I årets budgetarbete har temat för Malmö stad varit ett öppet och välkomnande Malmö. En del av detta är att avsätta tre miljoner för att bekämpa så kallad afrofobi och islamofobi. Samtidigt ska man se över hur staden rekryterar chefer utifrån ett mångfaldsperspektiv.

En del i det så kallade antirasistiska arbetet är en kartläggning av vilka insatser som görs i dag. Enligt kommunstyrelsens ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) finns i dag insatser mot antisemitism, homofobi och antiromism men inget mot afrofobi och islamofobi.

För att fylla dessa luckor beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott på måndagen att avsätta tre miljoner kronor till kulturnämnden för att genom kultur jobba med frågan.

Enligt Stjernfeldt Jammeh kan detta bestå av utställningar som redan finns runtom i världen som man tar till Malmö eller att man producerar material där Malmöbornas röster hörs.

Mångfaldsperspektiv på chefsrekryteringen

Samtidigt gavs ett tilläggsuppdrag till stadskontoret för att titta närmare på stadens chefsrekrytering.

– Krasst sett är det så att vi har en befolkning som är global och många anställda med utländsk bakgrund, men det syns inte när man kommer upp på chefsnivå. Vi vill säkerställa att Malmö stad verkligen attraherar de bästa förmågorna oavsett bakgrund. Det är inte fråga om kvotering, utan att utveckla chefsrekryteringen, säger Katrin Stjernfeldt Jammeh till Sydsvenskan.

Vidare menar hon att det i samband med Black Lives Matters härjningar är ”uppenbart att det här är grupper som är hårt utsatta och det har varit tydligt inte minst bland rösterna som höjts här hemma efter upploppen i USA”.