I september anordnade Malmö stad med kommunstyrelsens ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) i spetsen ett seminarium om ”islamofobi och antimuslimsk rasism i Europa, Sverige och Malmö”, vilket man hävdade är ett utbrett problem. Nu lovar staden att ta itu med ”näthat mot muslimer”.

Det är Malmös kommunstyrelse som beslutat att staden ska utveckla det trygghetsskapande och förebyggande arbetet på internet. Bakgrunden är en ny rapport som visar hur det påstådda näthatet i Malmö ser ut.

LÄS ÄVEN: Malmö stad arrangerade seminarium om ’islamofobi’

– Som kommun har vi länge arbetat förebyggande och trygghetsskapande offline. Men vi behöver vara där våra invånare är. Idag flyter det digitala livet ihop med det fysiska. Därför måste vårt arbete spegla detta, vi behöver även jobba tryggetskapande och förebyggande online, berättar Malin Martelius, trygghetssamordnare på stadskontoret och den som lett arbetet med pilotprojektet.

Tillsammans med organisationen Nordic Safe City har man lanserat ett pilotprojekt där en ”hatalgoritm” identifierar när det påstådda hatet sker och vem det riktar sig mot. Analyserna har gjorts i öppna grupper, sidor och trådar på Flashback och Facebook.

– Analyserna visar hat mot minoriteter – och en överväldigande majoritet av hatkommentarerna är islamofobiska. Det känner vi igen från det hat vi under lång tid märkt på Malmö stads konton i sociala medier, säger Malin Martelius.

LÄS ÄVEN: VIDEO: Här flyr Malmös S-topp frågor om korruption

Enligt kartläggningen riktas 70 procent av allt påstått hat på nätet i Malmö mot muslimer och personer från Mellanöstern och Nordafrika.

– Det är en helt förfärlig statistisk och att det bakom den här statistiken finns så väldigt många människor som upplever att de inte får samma chanser som andra och att de utstår hot i deras vardag, säger kommunstyrelsens ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) till statsradion.

Yttrandefrihet, men

Samtidigt som man konstaterar att ”yttrandefriheten är fundamental för en fungerande demokrati och det är också ett levande demokratiskt samtal där olika åsikter får höras och mötas” hävdar man att ”debattklimatet har blivit hårdare och det finns människor som undviker att delta i det demokratiska samtalet på grund av rädsla för hot och hat”.

Vi vill använda all den kunskap och kraft som finns i Malmö för att vända hatet ryggen.

– Tillsammans med polis, civilsamhälle och politiker ska vi stärka vårt demokratifrämjande och förebyggande digitala arbete så att det blir lika naturligt som det arbete som vi så länge gjort på våra fysiska gator och torg, säger Malin Martelius.

Projektet har resulterat i tre åtgärder:

1. Ett digitalt trygghetsteam tillsammans med polisen. Tanken är att teamet ska förebygga, motverka och hantera polarisering i den digitala debatten, både långsiktigt och i krissituationer.

2. Stärka civilsamhället så att de kan bidra till att skapa trygghet online, ett mer nyanserat debattklimat och trygg lokal demokrati på nätet.

3. Det tredje spåret handlar om våra politiker som vi hoppas ska kunna gå i bräschen, vända hatet ryggen och bidra till ett respektfullt digitalt demokratiskt samtal.