Malmö kommun kommer nästa år gå med förlust med närmare en halv miljard kronor – trots stats- och utjämningsbidrag på över sex miljarder. Magnus Olsson, oppositionsråd för Sverigedemokraterna i Malmö, har en förklaring till vad som skapat kommunens ekonomiska problem.
– Det här kan man direkt härleda till massinvandringen, säger han till Samnytt.

Malmö räknar redan nu med ett underskott på 423 miljoner kronor nästa år. Anledningen är inte minst ökande lönekostnader och stigande priser.

Totalt landar utgifterna nästa år på omkring 27 miljarder kronor – nästan 900 miljoner kronor mer än 2022.

Skatteintäkterna är lite drygt hälften så stora som utgifterna. Nästan en fjärdedel av Malmös budgetintäkter, över sex miljarder kronor, utgörs av utjämningsbidrag och andra statliga tillskott. Resten består av taxor, avgifter och verksamhetsintäkter.

”Vi har samlat i ladorna”

Kommunstyrelsens ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) påpekar för Sydsvenskan att kommunen förra året hade ett överskott på 1,4 miljarder kronor. Främst kommer de pengarna från markförsäljningar och pandemirelaterade besparingar.

– Går vi in i tuffare tider så har vi samlat i ladorna. Vi kommer att kunna använda pengar om det behövs, säger hon.

Det är en inställning som möter kritik från Moderaterna. De tycker att förra årets överskott helst bör användas till mer långsiktiga investeringar, inte till att täcka löpande utifter.

”Slöseripolitik”

Även Sverigedemokraterna i Malmö är kritiska mot det S-ledda styret. Oppositionsrådet Magnus Olsson (SD) anser att kommunens socialdemokrater har en lång tradition av att använda skattebetalarnas pengar felaktigt.

– De bedriver en slöseripolitik, säger han till Samnytt.

Olsson tar stadens kulturbudget på drygt en halv miljard som exempel. Han påpekar att Malmö lägger mer pengar på kultur per invånare än städer som Stockholm och Göteborg. Han kritiserar även satsningar på en rosa enhörning och pridemanifestationer.

LÄS ÄVEN: Malmö köper blinkande häst för en miljon – ”Ungarna kommer älska den”

– Man slösar helt enkelt bort pengar, säger Magnus Olsson.

”Kan härledas till massinvandringen”

Enligt oppositionsrådet finns dock en faktor som i större utsträckning än någon annan vållat Malmös ekonomiska problem.

– Anledningen till att vi har de här stora problemen i Malmö är inte ny. Det här kan man direkt härleda till massinvandringen som pågår till både Malmö och till Sverige, säger han.

– Det är den stora anledningen till ökande kostnader i Malmö och att vi nu ser ett underskott.

Olsson upplever det som att den politiska majoriteten i kommunen är ointresserad av att vända utvecklingen, ”så länge ekonomin inte går helt åt skogen”, eftersom staten ändå skjuter till mer och mer pengar som kommer från andra kommuner.

Ger bidrag till illegala

Ett exempel på hur de ekonomiska problemen kan knytas till ”massinvandringen” är enligt Olsson att Malmö betalar ut socialbidrag till illegala invandrare.

– Vissa kallar dem papperslösa, men de befinner sig här illegalt, säger han.

Även om det inte är så många miljoner som går till bidrag åt illegala, så får det ”synergieffekter”, påpekar SD-politikern:

LÄS ÄVEN: Malmö fortsätter betala ut miljontals skattekronor i bidrag till illegala

– Malmö har rykte om att vara mest generöst för personer som befinner sig här illegalt. Här finns parallella samhällsstrukturer som underlättar för illegala att vistas i kommunen. Man kan få hjälp med mat och sjukvård av olika civila organisationer för att stanna kvar. Det innebär också att man blir en del av den svarta ekonomin.

Kravet: Stoppa bidrag till illegala

Magnus Olsson konstaterar att den växande svarta ekonomin leder till att kommunen förlorar skatteintäkter.

– Enligt en tio år gammal undersökning så uppskattades den svarta ekonomin i Malmö till ungefär fem miljarder kronor. Idag är det säkert två-tre miljarder till. De här illegala blir en del av den ekonomin, säger han.

En viktig åtgärd för att motverka det parallella samhället och den svarta ekonomin är, enligt Olsson, att helt enkelt sluta ge bidrag till dem som vistas illegalt i Sverige.

– Vi sverigedemokrater vill inte ge socialbidrag till illegala överhuvudtaget, säger han och förtydligar:

– Om man gör det så attraheras fler illegala att söka sig till Malmö och bli en del av det parallella samhället och den svarta ekonomin. Så det är en viktig signal att sända ut att i Malmö får man inga bidrag om man är illegal.

Skicka hem invandrare

Malmös sverigedemokrater vill också att kommunen fokuserar på det de menar är dess kärnverksamhet, skola och äldreomsorg, och att det görs en ordentlig översyn av vad skattepengarna går till.

Olsson tar återigen upp alla dem som lever på socialbidrag, och talar om att ställa hårdare krav. Exempel på sådana krav är att man måste lära sig svenska språket eller ta del av olika utbildningar och insatser. SD:s mål är att alla som går på bidrag får en egen försörjning.

– Socialbidrag ska inte vara en livslång försörjning, vilket det är för många idag, säger han.

De invandrare som inte vill eller kan bli en del av det svenska samhället, vill SD skicka tillbaka till deras hemländer.

– Malmö behöver ett invandringsstopp. Vi vill ha ett kommunalt återvändarcenter så att människor som befinner sig i livslånga utanförskap återvänder till sina hemländer. Det är väldigt viktigt, säger Magnus Olsson.