I veckan meddelade regeringen och Sverigedemokraterna att man går vidare med förslaget om anmälningsplikt av illegala invandrare för myndigheter och kommuner och att inga undantag kommer göras. Dessutom utreder man eventuella åtgärder mot dem som vägrar följa en sådan lag. I ett pressmeddelande gör Malmös styre klart att man inte kommer efterleva en sådan anmälningsplikt.

I pressmeddelandet från Malmös kommunstyrelse skriver man att kommunal personal ”som arbetar inom yrken som kräver särskilt förtroende mellan utförare och mottagare bör undantas från anmälningsplikten” – en begäran man också skrivit i ett brev till regeringen.

LÄS ÄVEN: Regeringen: Inga undantag från anmälningsplikt av illegala invandrare

Liksom statsmedia kallar man illegala invandrare för ”papperslösa”.

Kommunstyrelsen menar att anmälningsplikten skulle påverka tilliten och förtroendet för kommunens verksamheter och försvåra för medarbetarna att utföra sitt arbete. En sådan lag påstår man skulle drabba de svagaste i samhället och leda till att människor som är i behov av stöd drar sig för att uppsöka myndigheter på grund av rädsla och misstro. Man hävdar också att det skulle bidra till att skuggsamhället regeringen och SD vill bekämpa skulle växa.

Exempel på de man anser bör undantas från anmälningsplikten är vårdpersonal, skolpersonal, bibliotekspersonal och personal inom socialtjänsten.

L med S och MP

Liberalerna gör här gemensam sak med Socialdemokraterna och Miljöpartiet. MP:s representant kallar dessutom förslaget för ”främlingsfientligt” och vill att Malmö ska vara en ”anständig” stad.

– Förslaget om anmälningsplikt är djupt oetiskt. Det drabbar en grupp som redan är utsatt, som riskerar att stå helt utan stöd och vård som kan vara livsavgörande och att tvinga anställda att agera informanter i sin yrkesutövning är helt orimligt. Anmälningsplikten står dessutom i konflikt med FN:s barnkonvention, skollagen, bibliotekslagen och socialtjänstlagen som kommunens medarbetare jobbar efter, vilket skulle försvåra möjligheterna att utföra arbetet på ett sätt som inte går att överblicka, säger Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), kommunstyrelsens ordförande.

LÄS ÄVEN: Malmö kommun finansierar konsert – kräver att enhörning får vara med

– Införandet av denna sortens anmälningsplikt skulle inte enbart riskera att skada förtroendet för det fantastiska arbetet som våra medarbetare gör i staden. När människor i behov av stöd skyr samhällets insatser skulle det också riskera att skuggsamhället som vi försöker bekämpa växer sig allt större, säger Roko Kursar (L), kommunstyrelsens förste vice ordförande.

– Malmö stads anställda ska inte bli regeringens förlängda främlingsfientliga arm. För mig är det uteslutet att vi skapar ett angiverisamhälle som slår mot de svagaste. Särskilt skulle förslaget drabba redan utsatta barn hårt, och skapa en stor otrygghet. Sverige ska vara ett anständigt land och Malmö en anständig stad, och regeringens politik går här i en helt annan riktning, säger Stefana Hoti (MP), ledamot i kommunstyrelsen.

SD reserverade sig

Enligt Sydsvenskan, som även dom kallar illegala invandrare ”papperslösa” och anmälningsplikten ”angiverilagen”, reserverade Sverigedemokraterna och Moderaterna sig mot att kommunen skulle skicka brevet.

Tidigare har även Region Skåne skrivit till regeringen och begärt samma sak.

Miljoner till illegala

2019 rapporterade Samnytt att Malmö bara under ett år betalade ut nio miljoner kronor i bidrag till illegala invandrare som uppehåller sig i staden.

Detta gjordes samtidigt som antalet utsatta och hemlösa pensionärer i staden växte och Stadsmissionen i Malmö larmade om att allt fler pensionärer söker hjälp.

LÄS ÄVEN: 9 miljoner skattekronor i bidrag till illegala invandrare i Malmö senaste året