I maj kom en ung man in till akutmottagningen på Sunderby sjukhus med feber och smärta. Efter tio timmars väntan avled han av blodförgiftning. Enligt en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, orsakades dödsfallet av att hög arbetsbelastning rådde på akuten vilket gjorde att mannan inte fick rätt vård.

Utöver hög arbetsbelastning anges även brist på vårdplatser och brister i användandet av kontrollinstrument som orsaker.

– Platsbrist och överansträngning på personalen får konsekvenser, säger chefläkare Carl Johan Westborg.

När mannen väl kom in på en vårdavdelning visade det sig att personalen inte lärt sig hantera kontrollinstrumentet och fick en siffra som inte visade hur allvarligt sjuk han var.

– Det är en ansträngd situation just nu. Brist på sjuksköterskor och vårdplatser gör att vården blir lidande, säger Carl Johan Westborg.

Både en lex Maria-anmälan och händelseanalys har gjorts och i den sistnämnda ska ett flertal åtgärder ha lyfts fram, bland annat att se till att personalen utbildas i att använda kontrollinstrumentet korrekt.