Mannen fick inte tillräckligt med mat och dryck på boendet han flyttat till. Vanvården ledde till så svåra skador att han avled.

Efter tolv dagar på äldreboendet Höjden var mannen så pass avmagrad att en av hans döttrar inte längre kände igenom honom och kände sig tvungen att skicka fadern akut till lasarettet.

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har utrett ärendet och riktar nu skarp kritik mot socialnämnden i Skellefteå och omsorgen på boendet.

Enligt IVO har man brustit i att säkerställa en fungerande samverkan mellan äldreboendets omsorgspersonal och sjuksköterskor avseende patienten.

Trots att personalen observerade att mannen hade svårigheter med att äta och dricka rapporterades det inte direkt till sjuksköterskorna, vilket in sin tur gör att IVO anser att kraven på god vård inte har uppfyllts.

Man anmärker även på brister i dokumentationen som avsevärt försvårat utredningen.

Den medicinskt ansvariga sjuksköterskan hänvisar till semestrarna som innebär en ökad belastning då bemanningen är lägre och fler medarbetare utan grundläggande kunskaper tas in.

Sommaren 2017 kom uppgifter om att många av de äldre gått ned i vikt och att personalen ätit av deras mat.