I en omfattande studie av det dödliga skjutvapenvåldet i Sverige framgår bland annat att 85 procent av de misstänkta gärningsmännen är födda utomlands eller har minst en förälder som är det. Samtidigt utgör gruppen 34 procent av befolkningen i stort.

På bara några decennier har Sverige gått från att vara ett av världens mest homogena och säkra länderna, till det rakt motsatta och ett skräckexempel för övriga Norden och Europa med gränskontroller mot Danmark. Nyligen utsågs Sverige till det farligare landet i Europa och här finns den högsta förekomsten av dödligt skjutvapenvåld. Den radikalt förändrade Sverigebilden får konsekvenser på många sätt och Sverige har bland annat beskrivits som ett land som begår självmord.

LÄS ÄVEN: Professor råkade upptäcka att de flesta våldtäkter begås av invandrare – riskerar åtal

I en granskning har Dagens Nyheter kartlagt alla som häktats, åtalats eller dömts för skjutvapenvåld sedan 2017. Den visar att det främst rör sig om unga gärningsmän med rötter utomlands. Drygt hälften av personerna bor i områden som antingen är så kallat socioekonomiskt blandade eller har goda alternativt mycket goda socioekonomiska förutsättningar.

Kriminella föräldrar

Många av de misstänkta gärningspersonernas föräldrar är själva kriminellt belastade, 38 procent av papporna och 19 procent av mammorna har dömts för brott, och 56 procent av de misstänkta gärningspersonerna i åldersgruppen 16–30 år gick ut grundskolan utan gymnasiebehörighet.

LÄS ÄVEN: BRÅ: Invandrare GROVT överrepresenterade vid brott

Uppklarningen för brottskategorin är låg. DN:s undersökning bygger på den tredjedel av skjutningarna som har en eller flera misstänkta gärningsmän. Det gör att granskningen kan ge en icke-representativ bild av vilka som skjuter eftersom det saknas kunskap om vilka det är som polisen inte pekar ut.

85 procent

Rena fakta är att 97 procent av gärningspersonerna är män. Medianåldern är 23 år. 85 procent av de misstänkta gärningsmännen är födda utomlands eller har minst en förälder som är det.

LÄS ÄVEN: Forskare larmar: Sveriges sjunkande IQ hotar demokratin

89 procent av utrikesfödda som varit misstänkta för skjutvapenvåld invandrade före år 2010. Mindre än en procent var vid brottstillfället asylsökande eller befann sig i Sverige utan tillstånd.

Mellanöstern och Afrika

En majoritet av gärningsmännen har rötter i Mellanöstern eller på Afrikas horn – 62 procent av de utrikesfödda i DN:s undersökning kommer från dessa regioner.

De vanligaste födelseländerna bland utrikesfödda är Irak, Somalia, Syrien, forna Jugoslavien och Turkiet. De vanligaste födelseländerna för föräldrarna bland inrikesfödda med minst en utrikesfödd förälder är Irak, Libanon, Somalia, forna Jugoslavien och Turkiet.

LÄS ÄVEN: Kartläggning: 85% av överfallsvåldtäkter begås av invandrare

76 procent av de misstänkta gärningsmännen har tidigare dömts för brott. Vålds- och narkotikabrott dominerar. De vanligaste brotten som personerna har dömts för är narkotikabrott, misshandel, ringa narkotikabrott, rattfylleri, brott mot knivlagen eller grovt vapenbrott.