Inte sedan 2010 har det funnits så få yrkesverksamma poliser. Många utbildade lärare arbetar också med annat.

2015 fanns nästan 19 600 utbildade poliser i Sverige men bara drygt 70 procent av dessa fanns kvar i yrket – 5 000 poliser arbetar således med något annat.

– Det här visar att det finns en stor grupp som kan rekryteras tillbaka. Men då måste både lönen och arbetsmiljön bli bättre, säger Polisförbundets ordförande Lena Nitz till tidningen Du & jobbet som beställt undersökningen från SCB.

Enligt Nitz slutar många trots att man gillar polisyrket som sådant och hon vill bland annat se att karriärvägarna inom polisen blir bättre.

2017 lämnade 905 stycken yrket varav 349 på grund av andra anställningar, ca 400 pensionerades och 138 gick över till andra statliga verksamheter. En bransch som lockar många poliser är säkerhetsbranschen.

– Jobbar man i ingripandeverksamheten är det ofta treskift och jobb fyra av sex helger. Får man då ett erbjudande från en annan statlig myndighet, slipper jobba helger och får upp lönen 5000- 6000 kronor kan det vara lockande och kanske inte konstigt att man byter jobb, säger Petra Bergman, gruppchef för kompetensförsörjningen inom Polismyndigheten.

Liksom Nitz vill Bergman se bättre möjligheter till karriär inom polisen men lyfter även fram bättre arbetsvillkor. Lönen är ytterligare en aspekt.

Andra yrkesgrupper där många väljer att sedan arbeta med annat är lärare – här är det bara 54 procent bland de utbildade yrkeslärarna som är kvar inom yrket.

Detta innebär att det finns nästan 40 000 utbildade lärare som idag arbetar med annat.