➤ Lärare på polisutbildningen i Tysklands huvudstad Berlin slår larm om allvarliga missförhållanden relaterade till rekryteringen av personer med invandrarbakgrund. Det är framför allt polisaspiranter med ursprung i Turkiet och arabvärlden som pekas ut som problematiska. Det rapporterar Die Welt.

Det handlar bland annat om värdegrundsrelaterade problem med en nedsättande kvinnosyn och behandling av kvinnor som inte är acceptabel hos en anställd inom det tyska polisväsendet. Manliga aspiranter ska exempelvis ha tvingat kvinnliga kollegor att städa åt och passa upp på dem. En mer allmän brist på yrkesetik har också konstaterats bland aspiranter med turkiskt och arabiskt ursprung.

Även andra typer av problem rapporteras. Ett exempel är att simkunnigheten bland de utomvästliga polisaspiranterna visat sig vara dålig. Det är ett krav för antagning till polisutbildningen att man kan simma, men under utbildningens gång har lärarna upptäckt att många saknar de simkunskaper man uppgav sig ha när man sökte till utbildningen.

Lärare riktar kritik mot såväl polisutbildningens som polisväsendets ledning för att ha lagt locket på trots att man en längre tid har känt till problemen. Lärarna har varit rädda för att berätta om de rådande missförhållandena. Lärare ska ha utsatts för påtryckningar om att hålla tyst när de velat ta upp problemen med företrädare för de politiska partierna.

Liberala FDP:s inrikespolitiske talesperson, Marcel Luthe, berättar att ett möte mellan företrädare för partiet, lärare på polisutbildningen och representanter från polisfacket ställdes in därför att frågan ansågs för känslig att diskutera.

Interna dokument och en ljudinspelning som läckt ut från polisutbildningen har nu blivit startskottet för en offentlig debatt om mångfaldsrekryteringens negativa effekter på polisutbildningen.

Även i Sverige har en policy om mångfaldsrekrytering till polisutbildningen införts och antagningskraven sänkts i syfte att få fler godkända sökande med utomvästlig invandrarbakgrund. Polisutbildningen har också fått en ny huvudman i form av Södertörns högskola som anses ha den mest vänsterradikala profilen av alla lärosäten i landet.