Efter ett beslut i Järfälla står det klart att privata markägare inte kan räkna med kommunens hjälp ifall illegala bosättningar plötsligt skulle dyka upp på markområdet, i stället blir det till polisen eller Kronofogden man får vända sig.

Tidigare i år intensifierade Järfälla kommun arbetet med avhysning av illegala bosättningar. Det är dock bara i de fall marken i fråga är kommunal man kan agera. En utredning med syfte att titta på hur kommunen kan stödja privata markägare som vill ha hjälp med avhysning resulterade i att status quo råder – om marken är privat är det upp till markägaren själv.

Initiativtagare till utredningen var alliansen som inte blev nöjda med resultatet då man inte anser att den svarat på frågan och nu vill man se att fallet utreds vidare – något varken S, MP och V eller SD i kommunstyrelsen höll med om. Det sista är dock inte sagt i frågan då den ska behandlas även i kommunfullmäktige.

– Vi gav uppdraget för att vi tycker att kommunen ska kunna ta ett ansvar som en stödfunktion, och göra det vi kan för att hjälpa privata markägare. Men vi behöver få klarlagt exakt vad kommunen kan göra, säger Emma Feldman (M), kommunstyrelsens ordförande.

Problem som ökat i omfattning
Illegala bosättningar har varit ett problem som blivit allt mer omfattande i Järfälla. I sociala medier har invånare vittnat om tonvis med skräp som följer bosättningarna varpå kommunen lovade att trappa upp arbetet mot dessa. Då hette det även att frågan är prioriterad av kommunen.

– Det vi ser är jätteallvarligt, det tar tid och ekonomiska resurser att hålla rent. Det är en hårt prioriterad fråga och det är inte okej att det ser ut som det gör, sa Emma Feldman (M) i april.

– Vi vet att problemet funnits ett tag, men nu har det blivit väldigt mycket på en gång, och vi har intensifierat arbetet. Men allt kommunen gör måste ske enligt regelverket, och jag kan förstå att det uppfattas som att det tar tid.

Då uppgav kommunpolis Magnus Nilsson att det främst var ”EU-medborgare” som låg bakom de illegala bosättningarna.

Samhällsnytt i Järfälla
I början av april uppmärksammade Samnytt TV en grupp människor som på eget initiativ och med egna resurser valt att rensa upp efter ett tiggarläger i Järfälla.