Sverigedemokraterna och Moderaterna vill se en tolkavgift om 500 kronor inom ramarna för Stockholms vårdsystem. Det rör sig om en återlansering av ett gammalt förslag som lades redan 2019, men M drog sig ur eftersom flera av deras dåvarande samarbetspartier reagerade negativt. Nu har förslaget åter förts upp på dagordningen.

Ifrågasättandet av rätten till tolkhjälp har beskrivits som ett av de mest kontroversiella förslagen inom Tidöavtalet. Tanken är att förslaget ska börja gälla inom hela den offentliga sektorn, exempelvis inom rättsväsendet, men det är ifrågasättandet av tolkhjälp inom vården som fått mest kritik.

LÄS ÄVEN: Arabisk sexbarnsfamilj fick inte tolkhjälp för att söka bidrag – förvaltning kritiseras

En person som reagerat negativt på förslaget är Miljöpartiets språkrör Märta Stenevi, som låter meddela sin kritik via Twitter. Stenevi hävdar att förslaget är ”rasism”.

Stenevi får dock svar från Kent Ekeroth (SD), som gör gällande att det inte handlar om hudfärg utan om att inte vilja uppmuntra dåliga svenskkunskaper:

Att begränsa rätten till tolkhjälp ligger inom ramarna för Tidöavtalet och målsättningen är att uppmuntra människor till att lära sig svenska.