Då Miljöpartiets ena språkrör var inbjuden till SVT Aktuellt i måndags för att debattera klimatet hävdade hon att svenska folkets utsläpp per capita är ”väldigt höga” – ett påstående som inte stämmer.

Det var under en debatt mot Moderaternas miljö- och klimatpolitiska talesperson Jessica Rosencrantz Stenevi kom med påståendet som Näringslivets medieinstitut tittat närmare på och sågar.

LÄS ÄVEN: Märta Stenevi: ”Världen håller på att brinna upp”

Stenevi sade:

Allt vi gör har betydelse och en sak som bör vara väldigt tydlig i det här läget är att vi inte befinner oss mitt i utan i början av en klimatkris och det vi såg i inslaget innan med översvämningarna det är det vi kommer att se accelerera om vi inte klarar av att minska utsläppen. I Sverige har vi väldigt höga utsläpp per person och skulle resten av världen släppa ut i samma takt som vi gör skulle vi ha långt mycket större problem än vad vi har idag så vi har ett väldigt stort ansvar att göra det vi kan. Alla, precis alla, måste göra vad de kan för att minska utsläppen.

Sanningen är dock att Sverige inte har speciellt höga utsläpp per capita – snarare tvärtom. Det visar exempelvis Världsbankens index över utsläpp per capita som redovisas av Utrikespolitiska institutet. Här hamnar Sverige långt ned med en utsläppskvot på 3,2 ton koldioxid per person.

LÄS ÄVEN: Märta Stenevi: ”Vi ska GÖRA KAOS med alla som står i vägen för klimaträttvisa”

Även om Stenevis uttalande baserades på att hon även räknar med Sveriges samlade konsumtionsutsläpp är det ett felaktigt sätt att räkna på.

Kärnkraften avgörande

När sajten Ekonomifakta förklarar den främsta orsaken till de låga utsläppen pekar man på Sveriges i ett globalt perspektiv unika fossilfria energimix av vatten- och kärnkraft som drar ned utsläppskvoten.