➤ VALET 2018 Enligt en ny mätning anger en överväldigande andel av de tillfrågade att invandring och integration kommer bli den viktigaste frågan inför nästa års val.

I mätningen som Sifo utfört för TV4 utnämner 38 procent invandring och integration till den främsta valfrågan. På andra plats med 13 procent kommer sjukvården följt av skola och utbildning på sju procent.

Men då man frågat vilket område som är viktigast för de tillfrågade personligen, anger bara 21 procent invandring och integration – även om den även här innehar förstaplatsen.