I SL:s trygghetsmätning 2018 fick resenärerna svara på vad som gör dem otrygga i Stockholms kollektivtrafik och svaret blev hemlösa, missbrukare, tiggare, personer med psykisk ohälsa, stökiga och högljudda ungdomsgäng och så kallade ensamkommande flyktingbarn samt unga från länder utanför EU.

Under en femårsperiod kommer Region Stockholm lägga mer än 100 miljoner kronor på att öka tryggheten i Stockholms kollektivtrafik med möjligheten att öka denna summa till 200 miljoner.

– Med en riktad satsning på fler trygghetsvärdar i SL-trafiken kompletterar vi exempelvis ordningsvakter och väktare. Därtill genomför vi en fördjupad samverkan med Stockholms Stadsmission för att komplettera trygghetsarbetet med insatser rörande hemlöshet eller missbruk, säger trafikregionrådet Kristoffer Tamsons (M) till Dagens nyheter.

Trygghetsmätningen genomfördes av trafikförvaltningen som kartlagt orsakerna till att resenärer känner sig otrygga. Man har sedan gått igenom detta med bland annat polisen. Vad resenärerna efterlyser är mer personal inom kollektivtrafiken.

Hög otrygghet

Bara 65 procent känner sig trygga då de åker själva på pendeltågen och 67 procent i tunnelbanan. Andelen trygga som åker buss är desto högre, 80 procent.

På vägen till eller från kollektivtrafiken känner sig endast 66 procent trygga.

Hela 44 procent har någon gång valt bort att resa med kollektivtrafiken på kvällar och 60 procent på nätter då man känt sig otrygg. Dessutom hade en knappt tredjedel varit med om något i kollektivtrafiken som minskat tryggheten – 2016 låg motsvarande andel på ca en fjärdedel.

Stötande

På DN:s fråga ifall det inte kan uppfattas som stötande att grupper som hemlösa och ensamkommande pekas ut, svarar Tamsons:

– Jag utgår från att förvaltningen utgår från fakta. Det som vore upprörande är om vi inte skulle lyssna på resenärerna och de som jobbar i kollektivtrafiken. Förvaltningen har mitt fulla stöd.

Med hjälp av bland annat fler trygghetsvärdar i så kallade utsatta områden siktar Region Stockholm på att den upplevda tryggheten totalt i kollektivtrafiksystemet ska öka till 84 procent 2030.