Regeringen och de största livsmedelskedjorna tittar på möjligheten med matransonering i Sverige. Det flaggas för matbrist till följd av havererad livsmedelsproduktion i Europa. Även transporter pekas ut som ett problem.

I en porträttartikel i SvD som följer landsbygdsminister Jennie Nilsson (S) som uppges ha ansvar för livsmedelsförsörjningen i Sverige framgår det att regeringen tittar på matransonering som en möjlig utväg i händelse av matbrist. Varken Nilsson eller hennes statssekreterare säger rakt ut att Sverige balanserar på gränsen till matbrist – dock flaggar de om det på olika sätt.

Däribland betonas det att det redan i nuläget finns ”utmaningar” med transporter. Därtill kommer ett problem med att den inhemska produktionen av grönsaker och frukt inte kommer att kunna bemannas om man inte kan motivera arbetslösa i Sverige att ta de låglönejobben. Någon import av arbetskraft är uteslutet i år på grund av coronakrisen.

Situationen riskerar att bli ännu sämre om ”produktionen i Europa faller”:

– Vi är ett importberoende land. Faller produktionen i Europa ligger vi sist i kedjan. Fastnar transporterna på vägen är vi och Finland alltid längst bort, säger Nilssons statssekreterare Per Callenberg.

För att undvika situationen uppges Nilsson prata med livsmedelskedjor som ICA, Coop och Axfood:

– Därför har vi tät dialog med Ica, Coop, Hemköp och Willys för att se om vi måste börja ransonera.

Hur ransoneringen kommer att se ut i verkligheten ges det ett exempel på:

– Vi skulle kunna säga att varje medborgare bara får köpa två liter mjölk i veckan.

Att bygga egna beredskapslager och skaffa en matreserv ifall ett avbrott i livsmedelsproduktionen i Europa inträffar finns dock inte på bordet, enligt Nilsson:

– De flesta förväntar sig den typ av lager man hade förr med burksoppa, konserver och spannmål som fick brännas var sjätte månad. Det tror jag inte är vad vi behöver i första hand.

Istället roar sig anställda på regeringskansliet med att skratta åt Finlands beredskap: