Förslaget, som kommer från kulturföreningen Fyren, motiveras med att medlemmar efterfrågat separata badtider och att det skulle gynna integrationen.

Enligt Fyrens Facebooksida är några av föreningens syften att verka för integration, hjälpa nyanlända att integrera sig samt uppmuntra kvinnor till integration.

– Det är många av våra medlemmar som har efterfrågat den här aktiviteten och vi tog beslutet i styrelsen att skicka in detta förslag. Det blir en del av våra integrationsaktiviteter, säger Fatima Alnabhan från kulturföreningen Fyren i Västervik till SVT Nyheter.

Medborgarförslaget som kommunstyrelsen ska ta ställning till innebär att man vill reservera några timmar i veckan i simhallen endast för kvinnor. Enligt Alnabhan skulle dessa inte bara vara till för nyanlända kvinnor utan även andra som inte vågar visa sina kroppar med män närvarande.

LÄS ÄVEN: Kulturförening vill ha könssegregerade badtider i Västervik

Kritik mot förslaget som går ut på att det snarare motverkar integrationen och jämställdheten avfärdar hon.

– De flesta av de här kvinnorna har bott i Sverige i många år men aldrig kunnat besöka simhallen eftersom de inte vill bada när män är närvarande. Det begränsar deras möjlighet att röra sig fritt och använda en resurs som är till för alla, i det här fallet simhallen. Det är också viktigt att de lämnar hemmet, motionerar, träffar människor och övar på språket.

Ett 50-tal kvinnor ska ha visat intresse för att delta i aktiviteten.

Stöd från Miljöpartiet

Medan kritik kommer från bland annat Moderaterna, får förslaget stöd från Miljöpartiet.

– Det här handlar inte om att separera samhället mellan kvinnor och män. Jon Sjölander (M) och jag har samma mål, att vi ska ha ett jämställt samhälle där alla är bekväma med att umgås med vem som helst. Men vi är inte där än och jag vill använda andra metoder, säger Anna Bodjo (MP).

DO: Separata badtider är okej

– Vår absoluta utgångspunkt är lagen. Grundläggande i våra granskningar är diskrimineringslagens princip om lika behandling mellan kvinnor och män men ibland kan det finnas begränsade möjligheter att göra undantag från den, säger Linnea Sigeman, sektionschefpå DO.

Undantag kan enligt diskrimineringslagen göras om det finns ”ett tillräckligt viktigt syfte som inte går att uppnå på annat sätt och om åtgärden anses vara lämplig och nödvändig”.

– Vid två fall, Tensta och Skärholmen, kunde vi konstatera att syftet med separata badtider hade uppnåtts, nämligen att öka simkunnigheten i den här gruppen. Det är ett resultat som inte hade nåtts annars och detta vägde tungt i vårt beslutstagande, säger Linnea Sigeman.

Samtidigt pekar Sigeman ut bland annat just traditioner i andra fall som ett skäl som inte är tillräckligt starkt för att åsidosätta huvudprincipen om likabehandling.