➤ KRÖNIKA Som ett svar på det uppmärksammade mordet på den 30-åriga kvinnan i Malmö häromdagen dammar inrikesminister Mikael Damberg av ett gammalt förslag att förbjuda oregistrerade kontantkort. Självklart kommer det inte att hjälpa i kampen mot den organiserade brottsligheten.

Det räcker att titta på vad som hänt exempelvis i Ryssland där oregistrerade kontantkort varit förbjudna sedan länge som ett steg i kriget mot terrorism. Vid i princip varje tunnelbanestation i Moskva går det att köpa redan aktiverade simkort som är registrerade på döda, försvunna människor eller hemlösa. Den organiserade brottsligheten i Sverige verkar inte heller lida någon brist på villiga målvakter.

Men det är inte det som är syftet med förslaget heller. Syftet är att fortsätta ett brett angrepp på våra medborgerliga rättigheter och förstärka massövervakningen. Syftet är att ge säkerhetsetablissemanget som har varit med och medverkat till att skapa det kriminella kaoset i Sverige nya maktverktyg. Samma människor som är medskyldiga till dagens situation i landet ska alltså åtnjuta nya kontrollmekanismer och förmodligen öka sitt maktmissbruk.

En rad händelser och uttalanden på senare tid har visat att bland annat Säkerhetspolisen, som går i bräschen för att förbjuda kontantkort, genomgår en förvandling till en motsvarighet av en arabisk mukhabarat. En politisk polis vars främsta mål är att förfölja regimkritiker, kartlägga opposition och säkerställa att den existerande politiska eliten behåller makten i all evighet.

LÄS MER: Säpo riktar sig mot politisk opposition – gränsen mellan bevakningsobjekt och aktörer utanför myndighetens uppdrag ”kan suddas ut”

Säpos arsenal av metoder är som hämtade från mindre nogräknade länder i Mellanöstern. Där ingår förföljelse av den politiska oppositionen, smutskastning av oberoende journalister – och förmodligen även andra åtgärder som vi idag inte vet mycket om. För att vara på det klara – Säpo är den svenska regimens politiska polis. Varje förslag som ger dem ännu mer makt är dåligt för oss, medborgare, per definition. Det gör den politiska kampen för förändring svårare och mer riskabel i och med att alla personer med en aktiv politisk position riskerar att identifieras och utsättas för åtgärder från Säpo.

Ett lands säkerhetstjänst har ett tungt ansvar – att se och förebygga säkerhetshot mot sitt lands säkerhet. Det största säkerhetshotet mot Sverige som existerar idag – som t o m Säpo själva erkänner – är hotet från islamisk terrorism. Det hotet kom till med den omfattande och i princip oreglerade invandringen till Sverige – som samma Säpo inte verkade ha några invändningar mot. Det är groteskt när samma personer som såg åt ett annat håll medan diverse terrorgrupper och rörelser etablerade sig i Sverige nu vill stå bakom spakarna i en ny polisstat som växer fram.

Sverigedemokraterna bör som Sveriges enda oppositionsparti stå emot när våra medborgerliga rättigheter inskränks av säkerhetsetablissemanget under diverse löjliga ursäkter. Tyvärr är deras track record inte helt fläckfritt i detta avseende.

Den 19 juni röstade riksdagen – med Sverigedemokraternas hjälp – igenom det hårt kritiserade förslaget om en generell datalagring. Den generella datalagringen innebär att alla svenskar görs till presumtiva brottslingar och får sina kommunikationer lagrade av dataföretag – just in case. Tidigare har detta redan underkänts av Europadomstolen – men i detta beslut går SD säkerhetsetablissemanget till mötes och inför trots detta den rättsvidriga åtgärden from den 1 oktober i år.

Ur min horisont är det svårt att bedöma om det gjordes på grund av en brist på kunskap eller av någon annan anledning. Det är dock inte för sent för SD att bestämma sig i frågan och sätta ner foten i processen av omvandlingen av Sverige till ett orwellskt samhälle med skrupellösa typer från djupa staten bakom kulisserna. I alla fall om man vill behålla sitt renommé som Sveriges enda oppositionsparti med alla dess fördelar.

LÄS ÄVEN: Vem vinner på säkerhetiseringen av samhället?