Någon formell ansökan gjordes aldrig. I samband med en ombyggnad uppmanades man dock av kommunen att ta bort klockan.

I samband med att moskén i Växjö ansökt om böneutrop uppmärksammades nyligen att katolska kyrkan i samma stad fått nej till klockringning.

Medierna var sedan snabba med att påpeka att ingen ansökan fanns och man kallade historien falsk.

Justitieminister Morgan Johansson (S) menade i en tweet att ”Smålandspostens falska nyhet om klockringning påminner oss om det hat mot Sverige som frodas i högerextrema kretsar”. Till tweeten hade Johansson bifogat en länk till en så kallad faktakoll av Dagens Nyheter.

I veckan kom dock Smålandsposten med ett förtydligande.

När kyrkan under 90-talet ville bygga ett klocktorn uppmanades de av kommunala tjänstemän att inte göra det.

– En bygglovsprocess är inte bara själva ansökan utan det är en pågående process. Jag var själv inte med i församlingen vid den tiden men mina företrädare har berättat för mig att vi kallades till ett möte med kommunen, jag tror att det var dåtidens byggnadsnämnd. Då fick vi veta att grannarna hade klagat på klockringningen och att vi uppmanades att ta bort klockan för att inte äventyra hela bygglovet, säger kyrkoherde Ingvar Fogelqvist till Smålandsposten.

Fogelqvists version bekräftas av flertalet andra personer som var med 1993 då ombyggnaden skedde.

Nu har Sankt Mikaels församling för avsikt att bygga ett nytt klocktorn, men först måste man ha ett bygglov och sedan diskutera eventuella decibelnivåer med kommunen.