Poliskrisen fortskrider. 2016 och 2017 lämnade ca 460 poliser yrket – 2012 låg antalet på 179.

Omkring 179 var en siffra som låg relativt stabilt under flera år men 2015 skedde en dramatisk förändring då 271 poliser sade upp sig, för att sedan öka ytterligare året därpå.

– Det har ökat och det måste vi ta på allvar och jobba med, säger Tomas Rosenberg, HR-chef vid Polismyndigheten, till SVT Nyheter.

2015 beskrevs läget inom Polisen som ”ansträngt”. Den utskällda omorganisationen pågick för fullt samtidigt som den rekordhöga invandringen samt terrorhotet gjorde läget än värre.

Framför allt är det bättre lön och arbetsvillkor som lockar. Inte sällan går man till andra myndigheter. En stor del går även till den privata sektorn som säkerhetsbranschen.

Myndigheten kommer att behöva anställa tusentals personer under kommande år.

2000 låg polisens medelgrundlön 1 600 kronor över det statliga dito. I fjol hade man dock halkat efter rejält och då låg motsvarande belopp på 4 400 kronor under.