FN:s flyktingorgan meddelar att man ger sitt Nansen-pris till Angela Merkel. Tysklands tidigare förbundskansler belönas för hur hon lockade miljontals migranter till Europa 2015, vilket ledde till totalkollaps i EU-ländernas mottagande.

I sin motivering hyllar FN-organet Merkel för hur hon öppnade Tysklands gränser på vid gavel för en dryg miljon ytterligare utomvästliga migranter. Förbundskanslerns paroll var ”Wir schaffen das” – vi klarar det – ett utsaga som ifrågasattes redan då och än mer i efterhand med facit i hand i skenet av de enorma problem och belastningar på Europas samhällen som migrantvågen lett till, inte minst i Sverige.

”Stort moraliskt och politiskt mod”

Berömmet i samband med att utmärkelsen tillkännagavs formulerades av UNHCR:s kommissionär Filippo Grandi. Han sade vid ceremonin att Merkel med sitt agerande visat ”stort moraliskt och politiskt mod och verkligt ledarskap för gemensam medmänsklighet och starkt motstånd mot de som predikar rädsla och diskriminering”.

Enligt ett pressmeddelande skrivet av Grandi är Merkels öppnande av Tysklands gränser på vid gavel 2015 ett ”föredömligt exempel på vad som kan åstadkommas när politiker gör det rätta”. Trots att facit visar att Tyskland misslyckats kapitalt med att få den här miljonen migranter i arbete beröms Merkel i prismotiveringen också för sin ”integrationsfrämjande arbetsmarknadspolitik”.

Förutom äran får Merkel också motsvarande en och en halv miljon i kontanter från UNHCR:s flyktingbudget.

Enorma problem och demografiska förändringar

Breitbart skriver i en kommentar till Merkels utmärkelse att 65 procent av asylsökarna som kom till Tyskland under systemkollapsen fortfarande saknar jobb och lever på bidrag. Av de som är sysselsatta är det många som har politiskt skapade så kallade minijobb och än fler som befinner sig i det lägsta inkomstskiktet där man som grupp ekonomiskt belastar det tyska samhället mer än vad man bidrar med i skatteinbetalningar.

Tidningen hänvisar också till en rapport som visar att Merkels migrationspolitik resulterat i att tyskar löper avsevärt större risk att utsättas för brott med migranter som gärningspersoner jämfört med det omvända. Det gäller i synnerhet grova våldsbrott. Exempelvis har 230 tyskar mördats av migranter medan endast 33 migranter har mördats av tyskar under den undersökta perioden.

Vidare påtalar Breitbart att migrationspolitiken har förändrat Tysklands demografiska profil i grunden. Var fjärde person i Tyskland – drygt 22 miljoner – har idag invandrarbakgrund och i yngre åldersgrupper är andelen ännu högre – uppemot hälften. I vissa städer som Frankfurt är tyskar nu en etnisk minoritet.