Enligt en undersökning är det drygt hälften av landets kvinnor som är den i hushållet som står för julförberedelserna med allt vad det innebär. Problematiskt, menar man på TCO.

Enligt en undersökning som Novus gjort på uppdrag av TCO upplever sig sex av tio kvinnor som julens projektledare i hemmet. Bland barnfamiljer är andelen åtta av tio.

– Jag blir bekymrad när jag ser att det är kvinnorna som tar merparten av ansvaret. Inte minst i familjer med barn, där åtta av tio kvinnor tar huvudansvaret. Är det inte de kvinnorna är det inte sällan en mamma eller svärmor till dem som tar ansvaret för att få julen att gå ihop, säger Therese Svanström, ordförande TCO, till TV4.

Året om

Enigt Svanström är julen inte unik och kvinnor tar ett större ansvar året om vilket resulterar i att kvinnor jobbar deltid, tar större delar av föräldraförsäkringen, förlorar i inkomst och i slutändan i pension samt är mer sjukskrivna för man inte får adekvat återhämtning i vardagen.

– Det är allvarligt. För att vi ska få ett jämställt arbetsliv behöver både kvinnor och män ett hållbart arbetsliv med en rimlig arbetsbelastning och möjlighet till återhämtning. Mer behöver göras för att alla föräldrar, både män och kvinnor, ska få ihop livspusslet med arbete och föräldraskap. Föräldraförsäkringen måste reformeras så att det tydligare signalerar att målet är jämställt föräldraskap, säger Therese Svanström.