På måndagen monterades det nya metoo-monumentet ”Listen” på Rådhustorget i Umeå. Konstverket består av en röd puma med ett öppet gap och symboliserar enligt konstnären Camilla Akraka ett ställningstagande mot sexuella trakasserier.

– Det är ett konstverk och det kostar, annars får vi ingen konst, säger Moa Krestesen, konstintendent vid Umeå kommun, om prislappen på 500 000 kronor för det som sägs vara Sveriges första metoo-monument.

Då Akraka fick höra talas om idén med ett monument kände hon direkt att hon ville ta del av projektet. Då hon ansökte skrev hon att hon ville göra antingen en panter eller puma.

– Monumentet är en ständig och viktig påminnelse om de berättelserna och att kampen för ett jämställt samhälle aldrig kan sluta, sa Helena Smith (S), kulturnämndens ordförande, i ett pressutskick i mars.

Kulturnämndens motivering till att man valde Akraka:

Camilla Akrakas förslag (Listen) till metoo-monument för Rådhustorget i Umeå svarar väl mot Umeå kommuns ställningstagande mot sexuella trakasserier. I hennes konstnärliga praktik är frågor om klass, kön, etnicitet och ålder ständigt närvarande. Hennes verk rymmer ofta ett ifrågasättande av en redan etablerad position, på samma vis som hos dem som genom metoo-uppropet vågade bryta tystnaden. Det starka visuella uttrycket i hennes verk i kombination med de betydelsebärande symboliska inslagen bildar en mångbottnad gestaltning som tillför ett nytt estetiskt grepp i Umeås offentliga rum.

Monumentet monterades på måndagen men invigs på lördag.

Nedskärningar i skolan

Samtidigt som kommunen lägger ned en halv miljon kronor på monumentet skär man ned rejält i skolorna. 2018 gjordes nedskärningar i kommunens budget på 3,9 procent i grundskolan för årskurs fyra till nio medan man i gymnasieskolan kom undan med mindre nedskärningar som främst drabbade elevhälsan.