➤ Ingenstans i världen har #metoo-kampanjen blivit ett så stort medialt fenomen som i Sverige. Enligt Google Trends får Sverige siffran 100 medan närmaste trendkonkurrent, Norge, ligger så lågt som på 18. En färsk undersökning från Novus visar också att bortemot hälften av alla män i Sverige och en tredjedel av kvinnorna anser att #metoo-uppropen har blåsts upp bortom rimliga proportioner.

Undersökningen, som omfattar drygt 1000 respondenter, beställdes av SVT men tycks inte ha gett önskat utfall. När så stor andel som 45 procent av de tillfrågade svarar att #metoo överdrivits och inte återspeglar den jämställda verkligheten i Sverige, ser sig SVT föranlåtna att, i samband med att man redovisar resultatet, kalla in en expert i form av ”föreläsaren och feministen” Ulric Jansson för att underkänna de de som har ”fel” åsikt.

Janssons berättar i sitt expertutlåtande för SVT att han ”är så trött på män som saknar förmågan att se utanför sitt eget perspektiv”. Jansson uppfattning om män (honom själv undantagen) är att män tror att sådant som de själva inte har upplevt inte finns.

Jansson anser också att alla män i Sverige borde tvingas att läsa alla vittnesmål som publicerats i #metoo-kampanjen. Hur det tvånget ska administreras rent praktiskt framgår inte av uttalandet.

Jansson berättar att män ”saknar empatisk förmåga”, vilket gör dem ”oförmögna att se strukturen där de själva är normen”. Det här är ett enligt Jansson ett specifikt ”manligt fenomen”.

Janssons påståenden motsägs dock av även att en stor andel av kvinnorna, hela 30 procent, anser att #metoo blåsts upp på ett överdrivet och oproportionerligt sätt.

Det feministiska budskapet lärs i Sverige sedan länge ut från såväl politiska som mediala plattformar, i skolor och förskolor och på många andra platser i samhället. Jansson anser i kontrast till detta att svenska män ”tutas i att det är de som sätter ribban och alla ska förhålla sig till dem”.

Även Novus vd, Torbjörn Sjöström, känner sig föranlåten att underkänna de svar som 45 procent av männen och 30 procent av kvinnorna lämnat. Några överdrifter är det enligt honom inte fråga om.

Den mediala bilden av svenska arbetsplatser som närmast ett inferno av ständigt pågående sexuella trakasserier och övergrepp är sann, menar Sjöström. De som är av en annan åsikt har blandat ihop verkligheten med vad de själva har sett. Som belägg för att det förhåller sig så hänvisar Sjöström till en tidigare undersökning som Novus gjort där 43 procent av männen och 32 procent av kvinnorna svarat att de aldrig sett någon bli sexuellt trakasserad.