➤ Migranter från vissa delar av världen och de som förmodligen inte ges asyl har en större benägenhet att begå brott än andra.

Under 2015 och 2016 ökade den våldsamma brottsligheten med tio procent. Migranter i åldrarna 14-30 ligger bakom mer än 90 procent av ökningen.

Enligt kriminologen Christian Pfeiffer råder en enorm skillnad mellan olika grupper migranter och deras benägenhet att begå brott; såväl varifrån dessa kommer och deras chanser att få asyl spelar in.

I7 procent av de våldsbrott som migranter låg bakom i Niedersachsen, utfördes av nordafrikaner som generellt har dåliga odds för att få stanna. Denna grupp utgör samtidigt mindre än en procent av de registrerade migranterna i förbundslandet.

Invandringen kommer vara en nyckelfråga i koalitionsdiskussionerna mellan förbundskansler Angela Merkels kristdemokrater och socialdemokraterna.

Den dryga miljon migranter som kom till landet 2015 gjorde så att båda parter förlorade röster i det nyliga valet.

Majoriteten av unga manliga migranter i Tyskland lever utan en partner, mor, syster eller annan kvinna i tillvaron. Kvinnor som dessa betraktas av studien i sammanhanget som en ”våldsförhindrande, civiliserande kraft”.