I Skåne erbjuds nyanlända migranter att köpa falska anställningskontrakt som sedan kan användas för att få uppehållstillstånd. På Migrationsverket påstår man sig inte känna till fenomenet.

Statstelevisionen har talat med ”Samira” som kom till Sverige för åtta år sedan. Här har hon upprepade gånger fått nej på sin ansökan om uppehållstillstånd. För att kunna vända det till ett ja kan hon visa upp ett anställningskontrakt.

– Jag träffade en familj som erbjöd mig ett jobb som personlig assistent till deras barn, men de ville att jag ska betala 400 000 kronor för att kunna få jobbet, säger hon.

LÄS ÄVEN: Sverige erbjuder uppehållstillstånd till utlänningar som söker arbete

Överenskommelsen gick ut på att hon skulle få en lön varje månad men ta ut denna och ge tillbaka till arbetsgivaren plus 13 000 – 15 000 kronor extra i månaden i tre års tid.

Ifall hon haft råd hade hon gått med på upplägget, trots att det är olagligt.

Detta är bara en av flera gånger hon erbjudits liknande lösningar för att försöka få ett svenskt uppehållstillstånd.

Migrationsverket ovetande

På Migrationsverket påstår man sig inte känna till det utbredda fusket.

– Att man betalar för ett arbetskontrakt är inget vi känner till i dagsläget, säger Annelie Kungsman-Persson, enhetschef vid processområde tillstånd på Migrationsverket.

Men i oktober kom Riksrevisionens granskningsrapport där man tar upp så kallat spårbyte i migrationsprocessen, då asylsökande i stället väljer att söka arbetstillstånd.

Spårbyte tas bort

Från regeringen har man sagt att möjligheten till spårbyte ska skrotas.

– Vi ser hur människor väljer att söka asyl i Sverige trots att de uppenbart saknar asylskäl, för att sedan kunna byta spår. Det strider mot principen om att hålla asyl- och och arbetskraftslagstiftningen åtskild, säger migrationsminister Maria Malmer Stenergard (M).

LÄS ÄVEN: Uppehållstillstånd och pass säljs på nätet: ”Vi får hjälp av Migrationsverkets handläggare”

Utredningen som föregick lagstiftningen, som infördes 2008, motsatte sig att asylsökande som fått avslag skulle få byta spår då man ansåg att det var av största vikt att asylrätten och arbetskraftsinvandringen hölls isär för att asylrätten inte skulle urholkas.