I två domar där den så kallade gymnasielagen åberopats har migrationsöverdomstolen idag beslutat att den kan tillämpas.

Turerna kring de 9 000 afghanska männen utan asylskäl har varit många. Migrationsdomstolar har både tillämpat och avvisat lagen. En prejudicerande dom från migrationsöverdomstolen behövdes därför för att slutligen avgöra hur det ligger till.

Fokus har legat på regeringens sänkta beviskrav för identitet. Enligt domstolen strider inte detta mot EU-regler. Man anser även att ”stadgad ordning inte har satts åt sidan i något väsentligt hänseende”.

Mot bakgrund av att det redan finns praxis från EU-domstolen anser Migrationsöverdomstolen att det inte är nödvändigt med ytterligare klargöranden från EU-domstolen.

”Migrationsöverdomstolen anser att EU-reglerna (Schengenregelverket m.m.) inte hindrar ett sänkt beviskrav rörande identitet vid prövningen av frågan om uppehållstillstånd för en utlänning som redan vistas i Sverige på det sätt som anges i tillfälliga lagen”, skriver rätten i pressmeddelandet.

I princip samtliga 9 000 som omfattas har inte kunnat uppvisa giltiga id-handlingar.

Lagen möjliggjordes av att Centerpartiet till slut röstade med regeringen och Vänsterpartiet.