➤ En centralt placerad tjänsteman i maktens kulisser tar emot asylaktivistens utredning – ingick tidigare i regeringens hemliga asylgrupp med uppdrag att förbereda Sverige för att ta emot 400 tusen asylsökande.

Enligt vad migrationsministerns pressekreterare Joanna Abrahamsson har uppgett till Samhällsnytt var det Fritzons statssekreterare Lars Westbratt som tog emot utredningen om uppehållstillstånd för asylsökande med avslag från utredaren Anna Lundberg.

LÄS MER: Anna Lundberg ville öppna gränser – blev statlig utredare om migration

Statssekreterare kallades tidigare dolda makthavare i Sverige eftersom de ofta är mäktigare än ministrar – samtidigt som de nästan aldrig hamnar i offentlighetens ljus.  Lars Westbratt är en så kallad politiskt tillsatt tjänsteman. Efter en karriär som kommunpolitiker för Socialdemokraterna i hemstaden Herrljunga blev han år 2000 politisk sekreterare i partiets centrala organisation i Stockholm. Sedan 2014 är han statssekreterare hos justitiedepartementet med ansvar för migration och asylfrågor.

I januari 2015 avslöjade Dagens Industri att Westbratt ingick i regeringens hemliga asylgrupp som redan då – alltså långt före den stora vågen i hösten 2015 – förberedde för att Sverige skulle ta emot drygt 400 tusen asylsökande på fem år, varav 130 tusen skulle vara ensamkommande flyktingbarn. Redan då lades grunderna till de lösningar som präglar svensk asylmottagning i idag – med bland annat modulhus och ökade transfereringar till kommuner och landsting för att kompensera för kostnader för mottagandet av migranter:

Det är alltså i hans händer utredningens slutrapport nu ligger, som kan läggas till grund för omfattande lagändringar i migrationslagstiftningen – som i praktiken kan leda till införandet av fri invandring till Sverige. Enligt den gängse ordningen blir nästa steg efter en statlig utredning en lagrådsremiss som sedan övergår till en proposition.

I onsdags kunde Samhällsnytt berätta om att regeringens särskilda utredare Anna Lundberg är en profilerad asylaktivist, aktiv inom Asylgruppen i Malmö, som tidigare krävde öppna gränser och att upplåta hela statens fastighetsbestånd åt att inhysa inkommande migranter. Enligt en källa med insyn i utredningen var hennes tillsättning en eftergift till Miljöpartiet, vars representanter kämpade för att få igenom hennes kandidatur.

LÄS MER: Sveriges Radio mörkade utredarens bakgrund – ”Vi ser ingen anledning att ändra något”

Under två dagar har Samhällsnyt försökt att komma i kontakt med statssekreteraren Lars Westbratt för att bland annat ställa frågor om hur mycket han visste om Lundbergs bakgrund som asylaktivist. Genom migrationsministerns pressekreterare Joanna Abrahamsson hälsar han dock att han inte vill svara på våra frågor. Eftersom utredningen just nu ligger i hans händer finns det skäl att granska Westbratt närmare.

Det som förenar Anna Lundberg och Lars Westbratt är att båda är bosatta i nyliberala enklaver för höginkomsttagare – Lundberg bor i Västra Hamnen i Malmö medan Westbratt är folkbokförd i Stockholms Hammarby Sjöstad. Hans Facebook-flöde är ganska vanligt med bilder på dyra utlandsresor samt besök på en båtmässa:

Vissa av hans statusuppdateringar visar dock på nära relationer med personer centralt placerade inom socialdemokratin:

Den som är taggad i bilden ovan är Bengt Harju, en socialdemokratisk profil från Järfälla, tidigare verksam på  Socialdemokraternas partikansli. I nuläget är han vd för Socialdemokraternas Hus AB som förvaltar partiets högkvarter på Sveavägen 68 i Stockholm. Det är dock hans son Victor Harju som är mest känd för allmänheten i rollen som pressekreterare för flera regeringsministrar. Victor tog, blott 23 år gammal, plats i Statsrådsberedningen i december 2014 – vilket är ganska unikt för svensk statsförvaltning. Förutom detta har han flera förtroendeuppdrag från partiet i Stockholms läns landsting:

Av ovanstående kan man dra slutsatsen om att Lars Westbratt har en väsentlig makt över hur migrationspolitiken ska utvecklas i Sverige. Det återstår att se hur han kommer att hantera den utredning som han nu har tagit emot från Anna Lundberg och om utredningen ska utmynna i ett lagförslag.

LÄS MER: SD till attack mot regeringen till följd av Samhällsnytts avslöjande

Det som visar frågans dignitet är bland annat att flera sakkunniga som deltog i utredningen har valt att göra något så ovanligt som ett särskilt yttrande – där de sågar utredningens slutsatser. På sidan 369 i utredningen (hela texten kan läsas på följande länk) kan man läsa att de sakkunniga ifrågasätter behovet av några lagändringar och menar att den nuvarande lagstiftningen redan täcker de så kallade limbo-fallen som utredningen formellt handlar om.

Samtidigt menar de att utredningens kartläggning över antalet människor som skulle beröras av beslutet är bristfällig. Med andra ord menas det att Anna Lundbergs påstående som hon har gjort i en tidigare intervju med Samhällsnytt om att ändringen skulle beröra endast ”ett litet antal människor” inte stämmer.