Ett förslag som den migrationspolitiska kommittén överväger ska vara att en migrant måste vänta tio år för att lämna in en ny asylansökan vid ett definitivt avslag i stället som i dag efter fyra år.

I dagsläget preskriberas ett utvisningsbeslut vanligtvis efter fyra år varpå personen i fråga kan lämna in en ansökan på nytt. När den migrationspolitiska kommittén sammanträder i nästa vecka är detta ett av förslagen man har att behandla, enligt Sveriges Radio.

Enligt förslaget från kommitténs kansli räknar man med att migranter som nekas uppehållstillstånd dröjer sig kvar i Sverige illegalt för att ansöka på nytt när tillfälle ges. Man menar dock att den eventuella skärpningen skulle ha ett signalvärde som kommer ha en avskräckande effekt då skillnaden i antal år är så stor.

SD ensamt om en ansökan

Medan S, M, L och KD påstår sig vilja ha ett tuffare regelverk är det bara Sverigedemokraterna som vill att man endast ska kunna söka asyl en gång. Samtidigt vill Miljöpartiet och Vänsterpartiet behålla dagens fyra år och Centerpartiet vill inte se att regelverket ändras.

Ett annat förslag man ska ta ställning till är ett eventuellt årligt volymmål i invandringspolitiken.

I augusti ska kommittén presentera sina förslag för migrationsminister Morgan Johansson (S).