Migrationsverket har på egen hand beslutat att ändra reglerna i den tillfälliga så kallade gymnasielagen där ’ensamkommande’ migranter efter avslutad utbildning tidigare var tvungna att uppvisa försörjning genom tillsvidareanställning eller eget företag för att erhålla ett permanent uppehållstillstånd. Hädanefter räcker det med en provanställning.

Det var på fredagen som myndigheten publicerade informationen om att man utvidgar vilka anställningsformer som ska möjliggöra permanent uppehållstillstånd.

LÄS ÄVEN: ’Ensamkommande’ missnöjda med föreslagna lättnader i gymnasielagen: ”Inte tillräckligt bra”

Den tidigare hållningen att inte godkänna en pågående provanställning vid ansökan om permanent uppehållstillstånd, eftersom det är osäkert huruvida anställningen kommer att fortsätta, ska i fortsättningen inte få sätta stopp för migranter som önskar att stanna i Sverige.

Migrationsverket meddelar att det framgent ska vara möjligt att erhålla permanent uppehållstillstånd redan under provanställning om det kan antas att provanställningen kommer att övergå till en tillsvidareanställning. Det är oklart hur en sådan bedömning ska göras.

Det framgår inte varför man inte istället beslutat att förlänga uppehållstillstånden tillfälligt under provanställningstiden i avvaktan på att se om anställningen blir varaktig eller inte. I den parlamentariska migrationsöverenskommelsen anges att uppehållstillstånd i framtiden som regel skall vara tillfälliga, inte permanenta.

Daniel Grynfarb är enhetschef hos Migrationsverket och han berättar för TT att den plötsliga förändringen sker med hänvisning till en vägledning från Migrationsöverdomstolen att etablera en större individuell bedömning av dessa fall.

SD: ”På uppdrag av vem?”

Jonas Andersson (SD) är ledamot i migrationskommittén och han kommenterar ändringen på Facebook med att Migrationsverket har tagit ett beslut på egen hand som ska underlätta att genomföra den gymnasieamnesti som Miljöpartiet och regeringen söker.

Andersson kallar det för ett ”ytterst märkligt beslut” och undrar vem som gett myndigheten uppdrag att genomföra denna förändring.

Moderaternas migrationspolitiska talesperson Maria Malmer Stenergard är också förvånad eftersom inget beslut att ändra lagen fattats i riksdagen.

— Det som förvånar mig är att det inte är något i lagstiftningen som har ändrats, men nu helt plötsligt räcker det med provanställning ändå, säger hon till SVT.

LÄS ÄVEN: Så vill Miljöpartiet att 9 000 afghaner utan asylskäl ska få stanna