Finansminister Mikael Damberg (S) vill att Sverige ska pausa avbetalningen av statsskulden – och införa ännu en skatt. Dessa pengar skulle i så fall finansiera de två procent av landets BNP som framöver ska gå till försvaret.

I mars meddelade regeringen att försvaret ska rustas upp. Två procent av BNP ska läggas på försvaret, vilket är den summa som alla Natos medlemsländer förväntas ge sina försvarsmakter, och försvaret själva menar att det är möjligt att målet uppnås 2028.

 – Jag tycker också man kan diskutera om man ska ha beredskapsskatt för dem med de absolut högsta inkomsterna, så att försvarsutbyggnaden inte tränger ut de satsningar vi måste göra på äldreomsorgen, skolan och välfärden, säger Damberg (S) i Ekots lördagsintervju.

LÄS ÄVEN: Höjd skatt på alkohol och tobak ska finansiera försvaret

Impopulärt förslag i riksdagen

En majoritet av riksdagspartierna är emot att införa en beredskapsskatt för att finansiera försvaret.

– Att i ett läge där man under åtta år redan höjt 46 skatter föreslå ytterligare en skatt som ska ta in väldigt många miljarder, visar att man inte lyssnar på människor och att man inte kan prioritera kärnuppgifterna, säger Moderaternas ekonomisk-politiska talesperson Elisabet Svantesson till Ekot efter Dambergs uttalande.

LÄS ÄVEN: Regeringen vill höja skatten ytterligare på alkohol och tobak