Två livsmedelsverksamheter, en köttvagn och en kebabrestaurang, stängs ned av miljökontoret med omedelbar verkan. Dessutom har man ingripit mot en grossist som märkt om utgånget snacks med nya bäst före-datum.

Det var den 3 september miljökontoret i Helsingborg informerades av en annan myndighet om en smutsig mobil köttvagn, som dessutom inte var registrerad, där man förvarade frukt och grönsaker tillsammans med sopor. Innehavaren varskoddes på plats om att han förbjuds fortsätta med livsmedelsverksamheten och ifall han skulle bryta mot detta riskerar han 15 000 kronor i böter.

Under en tidigare kontroll hos en kebabrestaurang hade miljökontoret synpunkter på rutiner för temperaturmätningar, smutsiga arbetsytor och köttpressar med mera. På golvet låg döda insekter och maskar och man påträffade gammal möglig mat samt utgången köttfärs från en butik i Malmö. Lokalen var heller inte anpassad för den mängd mat som lagrades i köket, frysarna och kylarna.

Då restaurangen inte vidtagit några åtgärder trots uppmaningar vid återkommande kontroller, och man konstaterar att innehavarna saknar tillräckliga kunskaper om livsmedelshygien och livsmedelssäkerhet, stänger man nu med verksamheten.

Man har även tvingat en grossist att återkalla allt snacks man märkt om bäst före-datumet på, som genom ommärkningen fick 18 månaders längre hållbarhet.